Een grijze roodstaartpapegaai op het spreekuur en de CITES-regels

Ook weleens een grijze roodstaartpapegaai op je behandeltafel gehad? Dit is één van diersoorten die, samen met nog ongeveer 5.800 diersoorten en 30.000 plantensoorten, onder de CITES-soorten valt.

Omdat je als dierenarts in aanraking kunt komen met CITES-soorten en soms zelfs betrokken kunt zijn bij de overdracht van deze soorten, is het belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de CITES-regels. We zetten het daarom graag nog even voor je op een rij.

CITES-soorten

CITES deelt de diersoorten op in 3 appendices. Europa heeft daarnaast de CITES-regelgeving in een eigen Europese verordening (VERORDENING (EU) 2019/2117) gegoten. Deze verordening deelt diersoorten in bijlage A t/m D. De Europese regels zijn daarbij even streng of strenger dat de CITES-regelgeving.

Op de website van de RVO kun je meer informatie vinden over de appendices van CITES en de bijlagen van de Europese verordening en wat voor soort diersoorten daaronder vallen.

Wil je weten welke soorten onder de CITES-overeenkomst vallen? Kijk dan hier.

Ik wil van mijn grijze roodstaart af! En nu?

CITES-soorten of diersoorten die voorkomen in de bijlagen van de Europese verordening, mag je niet zomaar overnemen zonder de correcte papieren. Helaas gebeurt dit nog regelmatig en soms zelfs door, met behulp van of, via een dierenarts. Heb je dus een diereigenaar in je praktijk die van zijn/haar CITES-soort af wil (bijvoorbeeld omdat hij/zij er niet meer voor kan zorgen) en je wilt het dier zelf overnemen of de eigenaar helpen een goed onderkomen te vinden voor het dier? Zorg dan dat het dier de juiste papieren heeft en/of informeer de diereigenaar over de CITES-regelgeving.

Welke papieren heb ik nodig?

Het is belangrijk om te weten dat er een verschil is tussen het handelen in CITES-soorten binnen en buiten Europa. Om meer te weten over het overnemen, verkopen, vervoeren of houden van een CITES-soort binnen Europa: klik hier. Voor meer informatie over in- en uitvoer van buiten de EU, klik hier.

Vragen of meer informatie?

Heb je vragen over de CITES-regelgeving in Europa of wil je meer informatie? In Nederland is de RVO de instantie die toeziet op deze regelgeving. Zij spelen daarbij een informerende, preventieve en handhavende rol. Je kunt op verschillende manieren contact opnemen met de RVO.

"Wist je dat… - Je bij het chippen van CITES-soorten en/of bij het verwijderen van pootringen altijd een dierenartsverklaring moet afgeven? Je geeft deze mee aan de eigenaar van het dier. - De eigenaar een nieuw EU-certificaat moet aanvragen als het geslacht van een dier bekend is, maar op het EU-certificaat nog steeds vermeld staat dat dit onbekend is? Als je dit ziet als dierenarts, dan doe je er goed aan om de diereigenaar hierop te wijzen. - De meest voorkomende CITES-soorten in Nederland de Grijze Roodstaart, Goffini kaketoe, Griekse landschildpad en Madagaskar boa zijn?" -
Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen