Eindrapport criteria ‘fokken met kortsnuitige honden’

Minder honden met gezondheidsproblemen. Dat moet het effect zijn van de nieuwe maatregelen van het ministerie van LNV tegen het (illegaal) fokken en verkopen van honden met een (te) korte snuit. De dierenartsen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde juichen deze maatregel toe.  De aanschaf van een huisdier mag nooit ten koste gaan van het welzijn of de gezondheid van het dier. Modegrillen die het doorfokken van extreme lichaamskenmerken veroorzaken zijn al verboden; Illegale fok en verkoop van dieren, net zoals de import van honden met een niet controleerbare achtergrond moet zoveel mogelijk bestreden en verboden worden. De KNMvD werkt graag mee aan de verdere uitwerking daarvan.

Het rapport van de Faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht) geeft duidelijk aan welke criteria moeten gelden voor een gezonde hond(enkop). De KNMvD onderschrijft deze criteria.  Fokselectie heeft geleid tot een steeds verdergaande misvorming van bepaalde hondenrassen. Fokken met honden met dit soort ernstige schedel- en snuitafwijkingen leidt tot een groot risico voor de gezondheid en het welzijn van de dieren. Dit is in strijd met de Nederlandse wetgeving (Wet dieren, Besluit Houders van dieren, art. 3.4. Fokken met Gezelschapsdieren). Het ‘terugfokken’ van honden met slechts milde en uiteindelijk geen misvorming wordt helaas binnen de hondenfokkerij nog te weinig gedaan. Het rapport van de Faculteit Diergeneeskunde biedt daarvoor aanknopingspunten. De KNMvD hoopt dat het rapport opmaat is voor verdere uitbouw van handhavingscriteria voor het fokken met honden en andere dieren die hinder hebben van gezondheids- en welzijnsrisico’s.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen