Europese Commissie laat ruimte voor inzet van Mobiele Dodings Unit

De Europese Commissie heeft enkele aanpassingen van voor de verordening rond de hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong voorgesteld. Hiermee geeft de Europese Commissie volgens minister Schouten van LNV aan dat er expliciet ruimte geboden gaat worden aan initiatieven als de Mobiele Dodings Unit. Dit betekent dat structurele inzet van het mobiele slachtssysteem in Nederland mogelijk wordt.

De inzet van Nederland richting de Europese Unie richt zich op het verruimen van de voorwaarde om per transport vanaf het veehouderijbedrijf waar de Mobiele Dodings Unit naar de slachterij slechts het vervoer van maar één dier gedood dier toe te staan.

Om de inzet van de Mobiele Dodings Unit ook daadwerkelijk haalbaar te maken in de praktijk wil Schouten graag de ruimte om, net als bij de pilot in Nederland, enkele dieren per transport te kunnen vervoeren. Op dit punt trekt de minister samen op met Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden. In deze landen bestaat breed draagvlak voor deze vorm van slachten.

Door het Bureau Risicobeoordeling en onderzoek van de NVWA is een lijst met risico’s opgesteld die geadresseerd zouden moeten worden om bij invoering van Mobiele Dodings Unit voedselveiligheid, dierenwelzijn en diergezondheid te waarborgen. Uit een recente analyse is gebleken dat toepassing van en handhaving op zowel geldende als aankomende regelgeving leidt tot verkleining van deze risico’s, aldus Schouten.

bron: Ministerie van LNV

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen