Extra toezicht op dierenwelzijn bij hoge temperaturen

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voeren tijdens de komende warme dagen extra controles uit om te kijken of bedrijven zich houden aan de regels voor dierenwelzijn. Vanwege de verwachte aanhoudende hoge temperaturen is vanaf 24 juni 2020 ook het Nationaal plan voor veetransport tijdens extreme temperaturen in werking getreden.

De overheid en het bedrijfsleven hebben in het Nationaal plan afgesproken dat er bij hoge temperaturen minder dieren per wagen vervoerd worden (lagere bezettingsgraad) en dat er extra aandacht wordt besteed aan ventilatie of andere koelingsmogelijkheden. Dierenartsen van de NVWA kunnen op warme dagen de keuringen voor exportcertificering eerder of later op de dag uitvoeren, zodat er op de koele momenten van de dag of nacht met dieren kan worden gereden.

Ook kunnen er op slachterijen aangepaste keuringstijden aangevraagd worden indien ter plaatse extreme temperaturen verwacht worden, zodat aanvoer van slachtdieren op het heetst van de dag vermeden kan worden.

Maximum temperatuur bij transporten

De Europese Commissie heeft lidstaten vorig jaar al opgeroepen geen lange transporten (transporten langer dan 8 uur) toe te staan als de voorspelde temperatuur onderweg boven de 30 graden Celsius is. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft aangegeven hier gehoor aan te willen geven, daarom kijkt de NVWA kritisch of deze grens onderweg niet wordt overschreden. Bij deze transporten mag de temperatuur in de veewagen niet oplopen boven de 30 graden met een maximale uitloop van +5 graden. Indien blijkt dat de temperatuur onderweg boven deze temperatuur opgelopen is, is dit een overtreding van de vereisten van de Europese Transportverordening, waartegen opgetreden kan worden.

In het Nationaal plan voor veetransport tijdens extreme temperaturen was al afgesproken dat er geen vervoer van dieren bij een temperatuur van 35 graden of hoger plaats zal vinden. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft deze afspraak ook in een beleidsregel vastgelegd die binnenkort in zal gaan. Dan is al het vervoer van dieren op Nederlands grondgebied bij een temperatuur van 35 graden of hoger verboden. Zodra deze regel van kracht is zal de NVWA hier ook op gaan handhaven. Dat neemt uiteraard niet weg dat ook bij buitentemperaturen onder de 35 graden onnodig lijden als gevolg van hittestress kan optreden bij dieren die worden vervoerd. De NVWA voert daarom bij extreme temperaturen (vanaf 27 graden in De Bilt) extra controles uit en treedt handhavend op als er sprake is van hittestress en lijden van dieren door het vervoer onder warme omstandigheden.

Handhaving door de NVWA

Op dit moment handhaaft de NVWA op basis van de Europese Verordening (EG) nr. 1/2005 (de Transportverordening) en op basis van de nationale regels voor dierenwelzijn uit de Wet Dieren en treedt op als er sprake is van vermijdbaar lijden van dieren tijdens transport of bij aanvoer op een slachthuis. Omdat het Nationaal plan geen wet- en regelgeving is, kan de NVWA niet handhaven op het plan zelf of op de maatregelen van de bijbehorende sectorprotocollen.

Dieren in de stal

Houders van dieren zijn verplicht hun dieren te beschermen tegen extreme weersomstandigheden. Bijvoorbeeld door bij hoge temperaturen beschutting te bieden tegen felle zon. Ook moeten de dieren de beschikking hebben over voldoende water om te drinken. Stallen voor pluimvee en varkens zijn in de regel geïsoleerd en uitgerust met ventilatiesystemen. Deze moeten ook bij extreme temperaturen in staat zijn de temperatuur in de stal binnen aanvaardbare grenzen te houden.

Meldingen over dieren met mogelijke hittestress in de wei of op stal worden op risico geanalyseerd. Als naar het oordeel van de inspecteur het dierenwelzijn (mogelijk) in het geding is, kan de houder van de dieren telefonisch gemaand worden maatregelen te treffen. Indien noodzakelijk kan de NVWA een inspectie uitvoeren.

Bron: NVWA

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen