Fairfok voortgangsrapportage II

Op 27 november 2014 is het projectplan Fairfok aan toenmalig staatsecretaris Dijksma aangeboden. In het plan Fairfok staat een breed pakket aan maatregelen beschreven met de ambitie dat per 2018 de hondenfokkerij een diervriendelijke en verantwoorde sector is en ook als zodanig bekendstaat. De KNMvD is mede-ondertekenaar van het project.

Jaarlijks komen de betrokken partijen bijeen om met elkaar te delen wat er binnen het project Fairfok bereikt is. De voortgangsrapportage vloeit hieruit voort. In 2016 zijn weer belangrijke stappen gezet om de ambities uit het Fairfokplan te realiseren. Alle betrokkenen zijn met gemeenschappelijke ambitie en trots verder aan de slag gegaan.
Hieronder een korte samenvatting van actiepunten die daarbij voor de dierenartsen speelden:

Shows
Een pilot op shows/tentoonstellingen met een onafhankelijke dierenarts die checkt op ‘fit for function’. Uitgangspunt is dat een potentiële winnaar allereerst gezond bevonden moet worden, en dan pas op schoonheid beoordeeld wordt.

Richtlijn 
De KNMvD stelde de Richtlijn ‘Veterinair handelen inzake welzijnsrisico’s bij honden en katten met erfelijke aandoeningen en schadelijke raskenmerken’ eind 2015 vast en heeft deze richtlijn in 2016 gepromoot onder dierenartsen op de Voorjaarsdagen, de GGG Najaarsdag en het Nationaal Veterinair Congres.

Dataregistratie via PETscan 
Practici kunnen gezondheidsproblemen bij dieren registreren via PETscan: een landelijk registratiesysteem voor ziekten bij honden en katten ontwikkeld door het Expertise Centrum Genetica Gezelschapsdieren (ECGG) van de Faculteit Diergeneeskunde. Deelname aan dit deelproject wordt gepromoot via een vernieuwde versie van PETscan, mailings en video’s. Partijen die al gegevens bijhielden stellen hun gegevens nu beschikbaar (twee grote dierverzekeraars, de gezondheidsdienst voor dieren en Animana).

Nascholing 
Bij de nascholing van dierenartsen en medewerkers in dierenartsenpraktijken wordt extra aandacht besteed aan fokkerij en genetica.

Kennis vergroten 
Voor het vergroten van kennis van fokkers, beleidsmakers, eigenaars, kopers en andere belanghebbenden zijn diverse campagnes en tools ontwikkeld. Denk aan de Rashondengids en de campagne ‘Foute fokker’ van het LICG, de campagne Fairpup en de Gezonde hond app van de hondenbescherming et cetera. De KNMvD informeert haar achterban via haar media (online, in print en op evenementen) over alle middelen die de dierenarts in kan zetten om zijn klantenkring te informeren over het verantwoord kiezen voor een hond.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen