Fysieke inspecties op röntgenapparatuur dierenartspraktijken

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) gaat vanaf half maart steekproefsgewijs fysieke inspecties uitvoeren bij dierenartspraktijken. Ze controleren of de praktijk in bezit is van een vergunning of registratie voor een röntgenapparaat.

In 2018 is de wet- en regelgeving rondom het werken met straling gewijzigd. Dierenartspraktijken zijn nu onder meer verplicht om de juiste registratie of vergunning te hebben voor hun röntgenapparaat. Vanaf 2019 voert de ANVS daarom inspecties uit bij een groot aantal dierenartsenpraktijken om te controleren of ze voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving. Uit een eerdere ronde bleek dat van de 200 geïnspecteerde dierenartsen had ongeveer 24% geen geldige registratie of vergunning had. Bij circa 44% was de deskundigheid niet volledig op orde. Na herinspecties hebben de inspecteurs bij alle geïnspecteerde praktijken geen overtredingen meer geconstateerd.

Nieuw onderzoek
Het ANVS heeft onlangs dataonderzoek uitgevoerd, daaruit blijkt dat zo’n 10% van de dierenartspraktijken niet in het bezit is van de juiste vergunning of registratie voor een röntgenapparaat. Ook bij tandartspraktijken blijken veel praktijken niet over de juiste papieren te beschikken. Reden om bij deze groepen opnieuw fysieke inspecties uit te voeren. De inspecteurs van de ANVS fysiek langs bij tien dierenartspraktijken die op papier niet lijken te voldoen. Het is dit keer een beperkt aantal, maar ANVS hoopt dat de door de aandacht die er nu voor dit onderwerp is, de naleving in de rest van de sector ook wordt bevorderd.

Wat wordt gecheckt?
Het inspectiebezoek richt zich op het bezit van de juiste registratie of vergunning (autorisatie), de deskundigheidseisen voor het werken met straling, het volledig op orde hebben van de veiligheidsvoorschriften ten aanzien van het röntgenapparaat en de kwaliteit van onder meer de administratie.

En wat als het bij de inspectie niet op orde blijkt?
Wanneer de inspecteur een overtreding constateert kan de ANVS één of meer interventies toepassen. Dit loopt van een waarschuwing tot bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke interventies, waaronder het stilleggen van de handelingen met de röntgentoestellen. Voor het bepalen van de toe te passen interventie(s) wordt er gebruik gemaakt van de ‘Toezicht- en interventiestrategie ANVS’. Mocht er een overtreding worden geconstateerd, zal de ANVS altijd een herinspectie uitvoeren. Na de zomer verwacht de ANVS de resultaten te kunnen delen.

Lees meer over de inspecties op de website van ANVS.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen