Persbericht – Dierenorganisaties: zorg voor dieren in gedrang door coronavirus

Afzenders:
Dierencoalitie
Stichting AAP
Dierenbescherming
KNMvD (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde)
NFDO (Nederlandse Federatie voor Dierenopvang Organisaties)
NVD (Nederlandse Vereniging van Dierentuinen)
World Animal Protection
vSKBN (Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland)

PERSBERICHT 30 maart 2020

DIERENORGANISATIES: ZORG VOOR DIEREN IN GEDRANG DOOR CORONAVIRUS

Nederlandse dierenorganisaties doen een dringend beroep op de overheid om dierverzorgers, dierenambulancepersoneel en dierenartsen buiten de voedselketen alsnog toe te voegen aan de lijst cruciale beroepen. Doordat deze beroepsgroepen niet als cruciaal beroep worden gezien, is er voor mensen met zo’n beroep geen kinderopvang beschikbaar. Als gevolg van deze en andere beperkende maatregelen om verdere uitbraak van het Coronavirus te voorkomen, komt de noodzakelijke zorg voor dieren steeds meer in het gedrang. Onvoldoende zorg voor dieren die van mensen afhankelijk zijn heeft negatieve gevolgen voor welzijn, gezondheid en veiligheid van mens en dier.

Afgelopen weken hebben de dierenorganisaties hierover gesprekken gevoerd met het RIVM en de betrokken ministeries. In alle ons omringende landen zijn dierverzorgers en dierenartsen wel erkend als cruciale beroepen. Zelfs de noodverordening in New York noemt hen van essentieel belang. In Nederland hebben de gesprekken desondanks niet geleid tot het toevoegen van de dierenartsen, dierverzorgers, dierwelzijnsinspecteurs en dierenambulancemedewerkers aan de lijst cruciale beroepen. Tot grote teleurstelling van de dierenorganisaties zijn alleen dierenartsen die in de primaire voedselketen werken cruciaal bevonden.

De dierenorganisaties benadrukken dat het essentieel is dat eerder genoemde professionals gedurende deze crisis hun werk kunnen blijven doen. Zorg voor dieren is dagelijks nodig, het is vaak specialistisch werk en leidt tot onaanvaardbare risico’s als dit niet door ervaren personeel kan worden gedaan. De bezettingsgraad staat echter onder steeds grotere druk door ziekte en/of beperkende corona-maatregelen. Naast huisdieren is het voor dieren in nood, in opvangcentra, asiels, kinderboerderijen en dierentuinen letterlijk van levensbelang dat ze noodzakelijke zorg blijven krijgen.

De dierenorganisaties onderkennen uiteraard de ernst van deze Corona-uitbraak en het enorme leed voor mensen. Tegelijk vinden ze dat dieren geen zorg mag worden onthouden en dat mensen die noodzakelijke zorg geven aan dieren geen onnodig risico mogen lopen. Dat is niet alleen voor de dierenorganisaties onaanvaardbaar, maar ook voor een groot deel van de maatschappij, zo blijkt uit de petities die de aflopen dagen tienduizenden keren getekend werden.

Deze dringende boodschap wordt onderschreven door de volgende Nederlandse dierenorganisaties: Dierencoalitie, Stichting AAP, Dierenbescherming, NVD (Nederlandse Vereniging van Dierentuinen), KNMvD (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde), NFDO (Nederlandse Federatie voor Dierenopvang Organisaties), vSKBN (Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland) en WAP (World Animal Protection).

Nadere informatie over dit persbericht: David van Gennep, 06 – 54 74 55 84

Meer informatie over de organisaties afzonderlijk is bij hen zelf op te vragen:

Dierencoalitie: Sandra Beuving, 06 – 46 92 31 23
Stichting AAP: David van Gennep, 06 – 54 74 55 84
Dierenbescherming: Dik Nagtegaal, 06-26 14 68 56
KNMvD: Joost van Herten, 06 – 12 99 53 44
NFDO: Marc van Dijk, 06 – 10 87 24 55
NVD: Lisette de Ruigh, 06 – 82 78 92 58
vSKBN: Connie Raaijmakers, 06 – 18 10 29 61
WAP: Dirk-Jan Verdonk, 06 – 52 36 23 75

 

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen