Gezocht: Lid Raad van Afgevaardigden Landbouwhuisdieren

Er is een vacature voor lid Raad van Afgevaardigden Landbouwhuisdieren. De leden in de Raad van Afgevaardigden (RvA) vertegenwoordigen de leden. De RvA houdt zich onder andere bezig met het vaststellen van het beleidsplan en de begroting, het benoemen van bestuursleden en later in het jaar het vaststellen van het financieel jaarverslag.

Profiel

Heb je affiniteit met diergezondheid, dierenwelzijn en veterinaire volksgezondheid en wil je graag de koers bepalen van de beroepsvereniging voor alle dierenartsen? Wil je actief betrokken zijn bij de positionering van de vereniging en professie? Schroom je niet om een standpunt in te nemen en om je sterk te maken voor belangenbehartiging? Wil je je verbindende kwaliteiten inzetten in een dynamisch, soms verdeeld krachtenveld? Ben je gemotiveerd om jouw invloed te laten gelden voor het collectief?

Stel je dan verkiesbaar. Je wordt gekozen voor drie jaar en je kunt eenmaal worden herkozen.

Reageren?

Wees welkom om je via het sollicitatieformulier kandidaat te stellen!

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen