Gezocht: plaatsvervangend lid CAVP

De Commissie Aanprijzing Veterinaire Producten (CAVP) is verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van zelfregulering op het gebied van diergeneesmiddelenreclame. De CAVP oefent toezicht uit op de naleving van de Code in de vorm van behandeling van klachten. De Code is onderschreven door KNMvD en FIDIN. De Commissie heeft in totaal zes leden, d.w.z. een voorzitter en vice-voorzitter en twee leden benoemd door de FIDIN en twee leden benoemd door de KNMvD. Het Reglement schrijft voor dat klachten worden behandeld door drie leden van de Commissie, waaronder de voorzitter en een lid namens FIDIN en een lid namens de KNMvD.

Profielschets

 De KNMvD is op zoek naar een (plaatsvervangend) lid van de CAVP. We zoeken een  kandidaat, die:

  • In staat is veterinair medisch wetenschappelijk onderzoek en de uitkomsten daarvan te beoordelen;
  • Affiniteit heeft met de uitgangspunten van zelfregulering voor diergeneesmiddelenreclame en het belang hiervan onderkent;
  • Een onafhankelijke positie heeft en in het verleden niet direct als partij betrokken is geweest bij procedures voor de Commissie;
  • In de praktijk op regelmatige basis betrokken is bij de uitvoering van activiteiten die moeten voldoen aan de zelfregulering voor diergeneesmiddelenreclame;
  • Beschikt over voldoende tijd om deel uit te maken van de Commissie en de ontwikkelingen bij de Commissie te volgen.
Tijdsbesteding

 Gemiddeld twee à drie keer per jaar wordt een klacht ingediend bij de Commissie. Per procedure zal de gemiddelde tijdsbesteding ongeveer twee dagdelen bestaan. Leden van de Commissie ontvangen een vergoeding per zitting.

Procedure

 Herken je je in bovenstaand profiel en zou je graag namens de KNMvD deel uit willen maken van de Commissie? Stuur dan vóór 1 december 2021 een schriftelijke motivatie met CV (met vermelding van nevenfuncties) naar j.van.herten@knmvd.nl.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen