Gezocht twee leden voor de commissie ethiek

De dierenarts vervult een belangrijke maatschappelijke rol bij discussie over de omgang met dieren. Daarbij worden dierenartsen niet alleen geconfronteerd met  vaak uiteenlopende belangen van dier, diereigenaar en samenleving, maar ook met verschillende overtuigingen over de manier waarop dieren worden gehouden. Hierdoor kunnen individuele dierenartsen of de beroepsgroep te maken krijgen met ethische dilemma’s.

De commissie ethiek is ingesteld om het KNMvD bestuur en leden bij te staan in het omgaan met ethische dilemma’s. Zij doet dit door:

  • (potentiële) ethische kwesties te identificeren;
  • gevraagd en ongevraagd advies aan het KNMvD-bestuur te geven over ethische kwesties en over het op dit vlak te voeren beleid;
  • KNMvD-standpunten met betrekking tot ethische kwesties in de praktijk (ter advisering aan het KNMvD-bestuur) te formuleren.
  • antwoorden voor te bereiden op vragen uit de samenleving (ter advisering aan het KNMvD-bestuur);
  • de dialoog over ethische kwesties binnen de beroepsgroep te faciliteren;

Vanwege het verlopen van de zittingstermijn van twee  leden zoekt het KNMvD-bestuur nieuwe leden voor de commissie ethiek die voldoen aan het volgende profiel:

  • Je bent dierenarts, lid van de KNMvD en bij voorkeur werkzaam in de landbouwhuisdierensector
  • Je wilt bijdragen aan de ontwikkeling van ethische standpunten over de uitoefening van de diergeneeskunde en de discussie hierover bevorderen.
  • Je hebt aantoonbare ervaring met maatschappelijke en ethische vraagstukken binnen de diergeneeskunde.
  • Je hebt een open houding in discussies en bent goed in staat tot reflectie.
  • Je hebt goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden.

Ben je geïnteresseerd dan kunt je zich tot 1 november 2023 melden bij de secretaris van de commissie ethiek (j.van.herten@knmvd.nl of 030-6348900)

De meest geschikte kandidaten zullen aan het bestuur worden voorgedragen voor benoeming (max. 2 x 3 jaar).

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen