Commissie Erkende Paardendierenarts

De Commissie Erkende Paardendierenarts is opgericht om de positie van de erkende paardendierenartsen (EPD) te versterken. Het register EPD is een kwaliteitsregister. De deelnemers gaan een overeenkomst in met als doel het op peil houden van de kwaliteit van de paardengeneeskunde. Denk hierbij aan eisen over nascholing, het volgende van richtlijnen en zich aan de Code der Dierenartsen te conformeren. Een van de eisen bij dit kwaliteitsregister is het volgen van de Actualiseringscursus om het jaar. Deze cursus geeft inzicht aan alle deelnemende dierenarts over de actualiteiten rondom paardengezondheid, -welzijn en -geneeskunde.

De Commissie Erkende Paardendierenarts heeft 2 doelen: het bestuur van het Cluster Paard helpen met de organisatie van de Actualiseringscursus (inbegrepen adviezen rond sprekers en onderwerpen) en het imago van de EPD te versterken in de paardenwereld.

Wil je ook meedenken of heb je andere ideeën? De Commissie Erkende Paardendierenarts is te bereiken via het bestuur van het Cluster Paard: paard@knmvd.nl

Nieuws
Bestuur