Commissie Welzijn Paard

Dierenwelzijn neemt -terecht- een steeds belangrijke plaats in onze maatschappij. Denk hierbij aan de manier hoe wij met dieren omgaan of hoe wij dieren inzetten. De paardendierenarts is, als deskundige over de gezondheid en het welzijn van paarden, dé partner om paardeneigenaren en -begeleiders hierover juist te informeren.
De Commissie Welzijn Paard heeft tot doelen de ondersteuning van de paardendierenartsen in meningsvorming en uiting over bepaalde paardenwelzijnsthema’s. Een aspect hiervan is het opstellen van een whitepaper voor het paardenwelzijn, welk de positie van de paardendierenarts verduidelijkt. Daarnaast zet de commissie zich in het versterken van het imago van de dierenarts als expert op paardenwelzijn
De Commissie Welzijn Paard is te bereiken via het bestuur van het Cluster Paard: paard@knmvd.nl

Nieuws
Bestuur