Herkauwer

De commissie Vakgroep Gezondheidszorg Herkauwer vertegenwoordigt de KNMvD-leden met een speciale interesse voor het rund en de kleine herkauwers. Samen met de andere vakgroepen en werkgroepen uit de landbouwhuisdierensector valt de commissie VGH onder het cluster Landbouwhuisdieren.

Missie

De commissie VGH behartigt de belangen van de Nederlandse herkauwerdierenarts met als doel de herkauwers gezondheidszorg te bevorderen en het functioneren van de herkauwerdierenarts te optimaliseren. Verder zal de commissie VGH daar waar dat nodig en mogelijk is optreden als hoeder van het dierenwelzijn en als bewaker van de volksgezondheid. Ten slotte zal de commissie VGH standpunten namens de beroepsgroep bepalen en uitdragen.

Visie

Vanuit deze missie heeft commissie VGH de volgende visie ontwikkeld:

  • Versterken van de positie van de herkauwerdierenarts binnen de maatschappelijke normen en waarden, door een goede communicatie en informatievoorziening van bestuur commissie VGH naar de leden, het verbeteren van de onderlinge communicatie tussen de leden en het optimaliseren van de contacten met stakeholders.
  • Belangrijke wetenschappelijk ontwikkelingen op gebied van de herkauwergezondheidszorg voor de leden toegankelijk maken, o.a. middels het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten.
  • Een proactieve houding ten aanzien van het innemen van standpunten die betrekking hebben op datgene waar de commissie VGH voor staat (te weten: de missie).

Lid worden

Ieder KNMvD-lid kan lid worden van het cluster Landbouwhuisdieren met daarbij inclusief het lidmaatschap van één diersoortspecifieke vakgroep, bijvoorbeeld de VGH. Ook kandidaatleden zijn van harte welkom. Het cluster Landbouwhuisdieren hanteert voor studenten een aantrekkelijk tarief.

Word lid