Jong Cluster Paard

Speciaal voor bijna en pas afgestudeerde paardendierenartsen (tot 5 jaar na afstuderen) is in samenwerking met het Cluster Paard de Commissie Jong cluster Paard – het JongCP – opgericht. JongCP heeft als doel een brug te vormen tussen het Cluster Paard, de jonge paardendierenarts en de diergeneeskundestudent. Vier keer per jaar organiseert het JongCP een lezing over onderwerpen die jonge dierenartsen aanspreken. Sprekers van praktijken uit het hele land geven tijdens de lezingen praktische tips op het gebied van voortplanting, oogheelkunde, orthopedie, 1e-lijns chirurgie, tandheelkunde en nog veel meer. Ook voor informatie over bijvoorbeeld erkenning en intercollegiaal overleg is JongCP altijd bereikbaar voor jonge paardendierenartsen.

Het cluster Paard heeft voor studenten die kandidaat lid zijn van de KNMvD en voor jong afgestudeerde dierenartsen die lid zijn van de KNMvD een aantrekkelijk tarief.
Kandidaat-lid € – (per jaar)
Jong Cluster Paard 1 – 2 jaar afgestudeerd € – (per jaar)
Jong Cluster Paard 3 – 4 jaar afgestudeerd € 55,00 (per jaar)

Word lid