Pluimvee

De commissie Vakgroep Gezondheidszorg Pluimvee (cVGP)  maakt onderdeel uit van het cluster Landbouwhuisdieren van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) en is de belangenbehartiger van dierenartsen in de pluimveesector.

De cVGP behartigt de belangen van de Nederlandse pluimveearts met als doel de pluimveegezondheid te bevorderen, actuele zaken zo snel als nodig onder de aandacht van de leden te brengen en hiermee het functioneren van de pluimveearts te optimaliseren. Daarbij zal de cVGP optreden als adviseur op het gebied van dierenwelzijn en de volksgezondheid. Ook vindt de cVGP het belangrijk ontwikkelingen op het gebied van de pluimveegezondheidszorg voor de leden toegankelijk te maken en leden met elkaar en met het bestuur in contact te brengen. Ten slotte heeft de cVGP een proactieve houding ten aanzien van het innemen van standpunten die betrekking hebben op datgene waar de cVGP voor staat.

De Vakgroep Gezondheidszorg Pluimvee vertegenwoordigt de leden van de KNMvD bij:

  • Stichting geborgde dierenarts – college van belanghebbenden

De Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) is een onafhankelijk instituut, verantwoordelijk voor het beheer van regelingen en reglementen op het gebied van veterinaire borging. Binnen de SGD kent iedere sector (varken, pluimvee, rundvee en vleeskalveren) een eigen College van Belanghebbenden (CvB). Het CvB is verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van deze regelingen en reglementen en stemt deze af op de eisen van onder andere de beroepsgroep en de overheid. De cVGP heeft zitting in het College van Belanghebbenden.

  • Verscheidene overleg platformen door AVINED geïnitieerd

Avined is de overkoepelende belangenbehartiger voor de pluimveehouders vanuit verschillende geledingen: Pluimveehouders, Voerbranche, fokkers, broeders, slachters, eisector. De cVGP is aan deze overlegstructuren uitgenodigd om zo de veterinaire inbreng te ondersteunen en te waarborgen.

  • (Intercollegiaal) overleg met andere veterinaire gesprekpartners

Te denken valt aan de overheid, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Wageningen, gezondheidsdienst en andere veterinaire beroeps/branche organisaties.

 

Lid worden?

De KNMvD is dé vereniging van alle dierenartsen in Nederland. Samen werken we aan oplossingen voor problemen die te groot zijn voor de individuele dierenarts, praktijk of keten. De KNMvD netwerkt en overlegt met partners, controlerende instanties en overheid. De KNMvD is de spreekbuis van dierenartsen in Nederland. De KNMvD helpt, adviseert, maakt kennis toegankelijk en faciliteert nascholing. Samen zijn we sterk. Daarom ben je lid van de KNMvD!

Bekijk alle voordelen van het lidmaatschap.