Pluimvee

De commissie VGP, voorheen GPw, maakt onderdeel uit van het cluster Landbouwhuisdieren van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) en is de belangenbehartiger van dierenartsen die belangstelling hebben voor de geneeskunde van pluimvee.

In 1946 is de Groep Pluimveewetenschappen opgericht om technische informatie voor pluimveedierenartsen te verzorgen. In februari 2007 is deze groep verder gegaan als Vakgroep Gezondheidszorg Pluimvee van het cluster Landbouwhuisdieren. De vakgroep is betrokken bij beleidsmatige zaken op pluimveegebied, omdat de voorzitter van de commissie VGP tevens bestuurslid is van het cluster Landbouwhuisdieren.

Lid worden

Dierenartsen en studenten diergeneeskunde die (kandidaat)lid zijn van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde kunnen lid worden van het cluster Landbouwhuisdieren, inclusief één diersoortspecifieke vakgroep zoals de VGP.

Word lid

Het cluster Landbouwhuisdieren hanteert voor studenten die kandidaat lid zijn van de KNMvD een aantrekkelijk tarief.