Pluimvee

De VGP, voorheen GPw, maakt onderdeel uit van de Groep Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) en is de belangenbehartiger van dierenartsen die belangstelling hebben voor de geneeskunde van pluimvee.

In 1946 is de Groep Pluimveewetenschappen opgericht om technische informatie voor pluimveedierenartsen te verzorgen. In februari 2007 is deze groep verder gegaan als Vakgroep Gezondheidszorg Pluimvee van de Groep Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren (GGL). De vakgroep is betrokken bij beleidsmatige zaken op pluimveegebied, omdat de voorzitter van de VGP tevens bestuurslid is van de GGL.

Lid worden
Dierenartsen en studenten diergeneeskunde die (kandidaat)lid zijn van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde kunnen lid worden van de Groep Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren, inclusief één diersoortspecifieke vakgroep zoals de VGP.

Word lid

De GGL hanteert voor studenten die kandidaat lid zijn van de KNMvD een aantrekkelijk tarief.