Varken

De commissie Vakgroep Gezondheidszorg Varken vertegenwoordigt de KNMvD-leden die werkzaamheden verrichten in de varkenssector of een speciale interesse hebben voor varkens. Samen met de andere vakgroepen uit de landbouwhuisdierensector valt de commissie VGV onder het cluster Landbouwhuisdieren.
In de commissie VGV zit een vertegenwoordiger van de faculteit Diergeneeskunde en een varkensarts uit het bedrijfsleven. Daarnaast zijn er ook nog drie bestuursleden die werkzaam zijn in de diergeneeskundige praktijk. Elk bestuurslid treedt voor minimaal drie jaar en maximaal zes jaar toe tot het bestuur.

Dierenartsen en studenten diergeneeskunde die (kandidaat)lid zijn van de KNMvD kunnen lid worden van het cluster Landbouwhuisdieren. Het Landbouwhuisdieren-lidmaatschap is inclusief het lidmaatschap van één diersoortspecifieke vakgroep, zoals de VGVK. Het cluster Landbouwhuisdieren hanteert voor studenten die kandidaatlid zijn van de KNMvD een aantrekkelijk tarief.

Lid worden?

De KNMvD is dé vereniging van alle dierenartsen in Nederland. Samen werken we aan oplossingen voor problemen die te groot zijn voor de individuele dierenarts, praktijk of keten. De KNMvD netwerkt en overlegt met partners, controlerende instanties en overheid. De KNMvD is de spreekbuis van dierenartsen in Nederland. De KNMvD helpt, adviseert, maakt kennis toegankelijk en faciliteert nascholing. Samen zijn we sterk. Daarom ben je lid van de KNMvD!

Bekijk alle voordelen van het lidmaatschap.

Handige links