Varken

Het bestuur van de Vakgroep Gezondheidszorg Varken vertegenwoordigt de KNMvD-leden die werkzaamheden verrichten in de varkenssector of een speciale interesse hebben voor varkens. Samen met de andere vakgroepen uit de landbouwhuisdierensector valt de VGV onder de Groep Geneeskunde Landbouwhuisdieren.
In het bestuur van de VGV zit een vertegenwoordiger van de faculteit Diergeneeskunde en een varkensarts uit het bedrijfsleven. Daarnaast zijn er ook nog drie bestuursleden die werkzaam zijn in de diergeneeskundige praktijk. Elk bestuurslid treedt voor minimaal drie jaar en maximaal zes jaar toe tot het bestuur.

Dierenartsen en studenten diergeneeskunde die (kandidaat)lid zijn van de KNMvD kunnen lid worden van de Groep Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren. Het GGL-lidmaatschap is inclusief het lidmaatschap van één diersoortspecifieke vakgroep, zoals de VGVK. De GGL hanteert voor studenten die kandidaatlid zijn van de KNMvD een aantrekkelijk tarief.

Word lid

Handige links

Nieuws