Vleeskalveren

De VGVK maakt onderdeel uit van de Groep Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) en is de belangenbehartiger van dierenartsen die belangstelling hebben voor de geneeskunde van vleeskalveren.

Dierenartsen en studenten diergeneeskunde die (kandidaat)lid zijn van de KNMvD kunnen lid worden van de Groep Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren. Het GGL-lidmaatschap is inclusief het lidmaatschap van één diersoortspecifieke vakgroep, zoals de VGVK. De GGL hanteert voor studenten die kandidaatlid zijn van de KNMvD een aantrekkelijk tarief.

Word lid
Nieuws