Vleeskalveren

De commissie VGVK maakt onderdeel uit van het cluster Landbouwhuisdieren van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) en is de belangenbehartiger van dierenartsen die belangstelling hebben voor de geneeskunde van vleeskalveren.

Dierenartsen en studenten diergeneeskunde die (kandidaat)lid zijn van de KNMvD kunnen lid worden van het cluster Landbouwhuisdieren. Het Landbouwhuisdieren-lidmaatschap is inclusief het lidmaatschap van één diersoortspecifieke commissie, zoals de VGVK. Het cluster Landbouwhuisdieren hanteert voor studenten die kandidaatlid zijn van de KNMvD een aantrekkelijk tarief.

Word lid
Nieuws