Vleeskalveren

De commissie Vakgroep Gezondheidszorg Vleeskalveren (VGVK) maakt onderdeel uit van het cluster Landbouwhuisdieren van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) en is de belangenbehartiger van dierenartsen die belangstelling hebben voor de geneeskunde van vleeskalveren.

De cVGVK behartigt de belangen van de Nederlandse landbouwhuisdierenarts met als doel de vleeskalvergezondheid te bevorderen en het functioneren van de landbouwhuisdierenarts binnen de vleeskalversector te optimaliseren. Daarbij zal de cVGVK optreden als hoeder van het dierenwelzijn en bewaker van de volksgezondheid. Ook vindt de cVGVK het belangrijk ontwikkelingen op het gebied van de vleeskalvergezondheidszorg voor de leden toegankelijk te maken en leden met elkaar en met het bestuur in contact te brengen. Ten slotte heeft de cVGVK een proactieve houding ten aanzien van het innemen van standpunten die betrekking hebben op datgene waar de cVGVK voor staat.

De Vakgroep Gezondheidszorg Vleeskalveren vertegenwoordigt de leden van de KNMvD bij:

Stichting geborgde dierenarts – college van belanghebbenden

De Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) is een onafhankelijk instituut, verantwoordelijk voor het beheer van regelingen en regelementen op het gebied van veterinaire borging. Binnen de SGD kent iedere sector (varken, pluimvee, rundvee en vleeskalveren) een eigen College van Belanghebbenden (CvB). Het CvB is verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van deze regelingen en regelementen en stemt deze af op de eisen van onder andere de beroepsgroep en de overheid. De cVGVK heeft zitting in het College van Belanghebbenden.

Lid worden?

De KNMvD is dé vereniging van alle dierenartsen in Nederland. Samen werken we aan oplossingen voor problemen die te groot zijn voor de individuele dierenarts, praktijk of keten. De KNMvD netwerkt en overlegt met partners, controlerende instanties en overheid. De KNMvD is de spreekbuis van dierenartsen in Nederland. De KNMvD helpt, adviseert, maakt kennis toegankelijk en faciliteert nascholing. Samen zijn we sterk. Daarom ben je lid van de KNMvD!

Bekijk alle voordelen van het lidmaatschap.