Heb jij je al kandidaat gesteld?

Een vereniging kan alleen functioneren met de inzet en betrokkenheid van leden. Vanaf maart komen er weer functies vrij in het KNMvD-bestuur, de clusterbesturen en in de Raad van Afgevaardigden (RvA).

Je hebt nog tot 8 februari om je kandidaat te stellen voor:

penningmeester KNMvD-bestuur
voorzitter Cluster Landbouwhuisdieren
– bestuurslid Cluster Landbouwhuisdieren
bestuurslid Cluster Paard
– lid RvA Cluster Landbouwhuisdieren
– lid RvA Cluster Gezelschapsdieren (2x)
– lid RvA Cluster DIMEO

Denk mee, praat mee, doe mee!

Heb je affiniteit met diergezondheid, dierenwelzijn en veterinaire volksgezondheid en wil je graag de koers bepalen van de beroepsvereniging voor alle dierenartsen? Wil je actief betrokken zijn bij de positionering van de vereniging en professie? Schroom je niet om een standpunt in te nemen en om je sterk te maken voor belangenbehartiging? Wil je je verbindende kwaliteiten inzetten in een dynamisch, soms verdeeld krachtenveld? Ben je gemotiveerd om jouw invloed te laten gelden voor het collectief? Stel je dan verkiesbaar. Je wordt gekozen voor drie jaar en je kunt eenmaal worden herkozen.

Op onze website vind je meer informatie over de verkiezingen. Of ga met (cluster)bestuursleden of RvA-leden in gesprek over hun ervaringen.

Solliciteer vóór 8 februari a.s.

Wees welkom om je vóór 8 februari 2021 via het sollicitatieformulier kandidaat te stellen!

Planning

Kandidaatstelling:                                                                          18 januari tot 8 februari 2021
Presentatie kandidaten in het TvD:                                         TvD maart 2021
Digitale en analoge verkiezingsperiode:                               19 t/m 26 maart 2021
Installatie RvA en benoeming (cluster)bestuursleden:   mei 2021

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen