Tekst: Ashley Paas en Conny van Meurs, KNMvD 

Hoe krijgen we de ‘te korte snuit’ er definitief uit? 

Voor het fokken met brachycephale honden zijn in Nederland al in 2019 wettelijke normen opgesteld (lees ook: ‘Regelgeving voor het fokken met brachycephale honden: wat vertelt u fokkers in uw praktijk?’, TvD, Jaargang 147, aflevering 4, april 2022). Maar ondanks de aangescherpte wetgeving zijn extreme brachycephale honden nog altijd in het straatbeeld te vinden. Er bestaat namelijk geen verbod op de handel in dieren met te korte snuiten en erfelijke afwijkingen. Honden die hier illegaal zijn gefokt, kunnen dus legaal worden aangeschaft door consumenten. Ook mogen de honden nog steeds worden ingevoerd uit het buitenland. Hoe zorgen we ervoor dat deze honden uit het straatbeeld verdwijnen en hoe zit het met de consument?  

Handelsverbod

Honden die volgens de Nederlandse wetgeving niet gefokt mogen worden, kunnen ongehinderd uit het buitenland worden geïmporteerd. De KNMvD maakt zich daarom al langer sterk voor een handelsverbod op dieren die in Nederland niet gefokt mogen worden. De eerste stap was een officiële brief naar het ministerie van LNV in maart 2021 met de vraag dit onderwerp op de agenda te zetten. Naast de KNMvD ondertekenden Cynophilia, Caring Vets, Dibevo, Dierenbescherming, Dier&Recht, faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht, Sophia Vereeniging, en Stichting Stray de brief namens de werkgroep ‘Bestrijding van illegale en malafide import’ van het project Fairdog. Op 7 december 2021 werd de motie van Frank Wassenberg (PvdD) over het instellen van een handelsverbod aangenomen. Ook gaf de minister aan dat een handels- en importverbod denkbaar is voor een beperkte groep, namelijk de kortsnuitige honden ouder dan één jaar, de Bambino Sphynx en de Scottisch Fold (1). De KNMvD houdt je op de hoogte van de ontwikkelingen rond het handelsverbod.  

"Het is de taak van de dierenarts de consument goed voor te lichten en te stimuleren een bewuste keuze te maken voor een gezonde hond, dus ook eentje mét een neus." -
Project Fairdog 

Maar met een handelsverbod alleen krijgen we brachycephale honden niet uit het straatbeeld. Zolang er vraag is, zal de handel en de fokkerij doorgaan, desnoods illegaal. De consument speelt dus een sleutelrol. En het is de taak van de dierenarts deze goed voor te lichten en te stimuleren een bewuste keuze te maken voor een gezonde hond, dus ook eentje mét een neus. Daarnaast is het voor een consument niet altijd duidelijk welke fokker zich aan de wetgeving houdt.
Speciaal daarvoor is project Fairdog gestart. Fairdog is een unieke samenwerking tussen diverse partijen, aangestuurd door de KNMvD, de Dierenbescherming en het Expertise Centrum Genetica van de faculteit Diergeneeskunde. Binnen Fairdog bestaan zes projectgroepen met een eigen focus. Deze projectgroepen houden zich bezig met het opstellen van kwaliteitscriteria voor de fokkerij en de adoptie van buitenlandse herplaatsers, een veilige handelsplaats voor de consument, stimuleren van bonafide aanbod, bestrijden van illegale en malafide import en internationale beïnvloeding.  

De uitvoering van deze plannen verloopt traag. Toch wil Fairdog doorpakken. Er wordt nu gesproken over het oprichten van een stichting, zodat er een manier kan worden gevonden om fondsen te werven. Dit moet het mogelijk maken Fairdog verder te ontwikkelen. De stichting wil het aanspreekpunt worden voor de overheid en overige partijen die mee willen doen. Carel Canta, namens de stuurgroepleden van Fairdog: “Fairdog wil uitgroeien tot een onafhankelijke autoriteit op het gebied van honden. Het streven is om binnen enkele jaren dé plek te zijn waar eenieder met vragen op het gebied van honden naar toe kan gaan en gaat. Dit betekent dat Fairdog moet bouwen aan haar positie als autoriteit op dit gebied, dat zij de kennis en expertise, communicatie en voorlichting kan geven en in staat is relevante partijen bij elkaar te brengen. Fairdog wordt bij voorkeur dé organisatie die als eerste breed communiceert over bijvoorbeeld nieuwe regelgeving of criteria, cursussen et cetera. Voor de meest recente informatie over gezonde en sociale honden moet Fairdog straks de eerste plek zijn.” Het bereiken van deze doelen kan alleen met inzet, input en betrokkenheid van alle partners in de sector, rekening houdend met de verschillende standpunten en waarden. Daarbij is het ook belangrijk niet uit het oog te verliezen dat emotie een belangrijke rol speelt in de sector en bij de consument. “Door het ombuigen van emotie naar ratio middels concrete, betrouwbare informatie en brede communicatie wil Fairdog het verschil maken.” 

Consumentencampagne

Willen we brachycephale honden definitief uit het straatbeeld laten verdwijnen, dan moeten we ook de consument informeren over de gevolgen van een te korte snuit bij een hond en ze ervan  overtuigen om bewust te kiezen voor een gezondere hond. 
Op 23 augustus is daarom een grote consumentencampagne gestart met de oproep geen brachycephale hond aan te schaffen die niet voldoet aan de wettelijke criteria. Door de consumenten te wijzen op de vele gezondheids- en welzijnsproblemen en hoge kosten hopen de organisaties de vraag naar deze honden te verkleinen. Posteracties, sociale media en een campagnewebsite moeten mensen die van plan zijn een brachycephale hond te kopen, van gedachten laten veranderen. Via de KNMvD kunnen dierenartsen een informatiepakket bestellen met folders voor in de dierenkliniek. Kijk hiervoor op www.koopgeenkortsnuit.nl. Wil jij als dierenarts deze campagne onderschrijven? Dat kan! Kijk ook daarvoor www.koopgeenkortsnuit.nl of stuur een mail naar c.van.meurs@knmvd.nl. 

  1. Verzamelbrief dierenwelzijn en dierengezondheid, 6 juli 2022, Minister Staghouder LNV. 
Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen