Hogere tarieven voor het bewaken en bestrijden van besmettelijke dierziekten

Goed nieuws: per 1 januari 2022 krijg je als dierenarts een hogere vergoeding voor het bewaken en bestrijden van besmettelijke dierziekten. Mede op basis van de input van KNMvD en CPD is het vergoedingssysteem doorgelicht en aangepast. De brief van LNV vind je hier.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
 • Voor monitoring en verdenking komt een vaste vergoeding in plaats van een uurtarief;
 • Dierenartsen krijgen ook een onregelmatigheidsvergoeding;
 • Eindelijk is er ook een vergoeding voor de dierenarts die verplicht in quarantaine moet;
 • Als er een nieuwe CAO met terugwerkende kracht wordt ingevoerd, worden de tarieven binnen 30 dagen aangepast (en niet met terugwerkende kracht);
 • Voor de vergoeding van de voorrijkosten geldt een gelijkwaardige (percentage)verhoging als de uurvergoeding.
Achtergrond

Nederland is officieel vrij verklaard van bepaalde ernstige besmettelijke dierziekten (zoals Brucella abortus, Brucella Melitensis en Blauwtong), maar monitorings- en bestrijdingswerkzaamheden blijven nodig.

Royal GD voert de monitoring uit in opdracht van LNV en besteedt de werkzaamheden voor monstername uit aan de dierenarts van de betreffende veehouder. GD betaalt de dierenarts op basis van de door LNV vastgestelde tarieven en declareert deze kosten vervolgens bij het Diergezondheidsfonds (DGF).

Voor de bestrijding is de NVWA verantwoordelijk. Is er een verdenking van een aangifteplichtige dierziekte? Dan bezoekt een dierenarts van respectievelijk de veehouder, van GD en van de NVWA het bedrijf. Betreft het inderdaad een bestrijdingsplichtige dierziekte, dan kan de NVWA dierenartsen inhuren om de bedrijven in een bepaald gebied te onderzoeken of dieren indien mogelijk te vaccineren. Het DGF betaalt ook deze dierenartsen-practici.

De huidige situatie

LNV heeft in 2005 de uurvergoeding vastgesteld die GD betaalt aan de dierenartsen voor bewaking en bestrijding. Jaarlijks wordt deze geïndexeerd met de CBS-index ‘CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen, bedrijfssector commerciële dienstverlening’.

Hiermee staat weliswaar de hoogte van de vergoeding vast, maar het aantal uren dat een dierenarts mag declareren niet. Er was geen vergoeding voor de dagen waarop een dierenarts in quarantaine moest. De vergoeding bleek ook onvoldoende aan te sluiten op de veranderde marktsituatie (tekort aan dierenartsen, stijgende lonen e.d.).

Gesprekken over tarieven

In 2021 is de KNMvD hierover met LNV in gesprek gegaan. Het CPD sloot zich hier ook bij aan. In opdracht van LNV heeft Price Water House Coopers Advisory N.V.  onderzoek gedaan naar de huidige opzet van de vergoedingen. Hieruit is een rapprt uit voortgekomen met aanbevelingen die grotendeels door LNV zijn overgenomen. Zie het bijgaande rapport.

Per 1 januari 2022 zullen de nieuwe tarieven gaan gelden. Voor monitoring en verdenking geldt een verhoging van 7%. De tarieven worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd.

De tarieven per 1 januari 2022:
Monitoring
 • Brucella abortus en Blauwtong (per monster[1]): € 68,80
 • Brucella melitensis (per koppel1): € 127,41

 

Verdenking
 • Uurvergoeding: € 127,71 (+ onregelmatigheidstoeslag indien van toepassing)
 • Voorrijkosten: € 21,28

 

Bestrijding
 • Uurvergoeding: € 127,71 (+ onregelmatigheidstoeslag indien van toepassing)
 • Reistijd vergoeding[2]: € 127,71 / uur
 • Kilometer vergoeding: € 0,30 / km
 • Kosten verplichte 24-uurs quarantaine[3]: € 342,56

 

Onregelmatigheidstoeslag

 

Tijd Maandag tm vrijdag Zaterdag Zondag en/of feestdag
24-07 uur 50% 50% 50%
07-17 uur 0% 0% 35%
17-21 uur 0% 35% 35%
21-24 uur 25% 35% 35%

 

 

Hoe was het en hoe wordt het?
Tarief 2021 Tarief 2022
Uurtarief monitoring / verdenking € 119,04 € 127,71
Voorrijkosten monitoring / verdenking € 20,75 € 21,28
Vergoeding voor verzenden monster Monitoring € 4,50 € 4,50
Vergoeding voor materiaal kosten Monitoring € 0,45 € 0,45
Uurtarief Bestrijding € 123,48 € 127,71
Reistijd (als > 2 uur retour) Bestrijding € 123,48 € 127,71
24 uur quarantaine Bestrijding € 342,56
Km vergoeding Bestrijding € 0,29 € 0,30

Let wel: voor monitoring geldt met ingang van 2022 dus een vaste vergoeding.

We blijven in gesprek!

De KNMvD en CPD blijven uiteraard in gesprek met LNV over deze vergoedingen. Als iets in de praktijk niet goed blijkt te werken, dan is dat een punt van overleg. Daarvoor is het van belang dat de KNMvD en CPD de verhalen uit de praktijk ook horen. Uw vragen, opmerkingen, ervaringen kunt u mailen naar: info@knmvd.nl of j,barents@knmvd.nl respectievelijk info@cpd-online.nl.

[1] Inclusief arbeid, voorrijkosten, monstername, verzendkosten en materiaalkosten;

[2] Extra vergoeding voor afstanden tussen woonadres en meldpunt crisiscentrum bij meer dan 100 kilometer volgens de formule: (afgelegde kilometers heen en terug minus 200 kilometer) gedeeld door 75 en vervolgens vermenigvuldigd met de uurvergoeding.

[3] Als een practicus deelneemt aan het bestrijden van een besmettelijke dierziekte en door de NVWA een quarantaine krijgt opgelegd, dan mag deze dierenarts een quarantaine-vergoeding declareren.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen