nieuws

Richtlijn ‘Streptococcus suis bij gespeende biggen’

Deze richtlijn is geschreven voor dierenartsen die bedrijven begeleiden met bedrijfsmatig gehouden varkens. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van uw overwegingen en beslissingen betreffende S. suis infecties bij gespeende biggen


Voordelen voor leden

  • Belangenbehartiging
  • Brancheontwikkeling
  • Individueel advies
  • Korting op verzekeringen
  • Hulp bij werk zoeken

Uitgelicht: Groep GGG

De GGG verenigt binnen de KNMvD de gezelschapsdierenartsen in Nederland. De GGG bevordert als onderdeel van de KNMvD de professionele en maatschappelijke ontplooiing van de gezelschapsdierenarts op het terrein van dierenwelzijn, diergezondheid en volksgezondheid.

Uit het veld

Naar overzicht
Lotte Kok

Kersen plukken

Of ik een SUMMA-seminar over zoönosen en infectieziekten, met Roel Coutinho als gastspreker, wilde voorzitten? Daar hoefde ik niet lang over na te denken! Tijdens mijn studie diergeneeskunde heeft ‘One Health’ me gegrepen en eigenlijk nooit meer losgelaten. Na actief te zijn geweest als bestuurslid bij studievereniging Hygieia, heb ik besloten de Selective Utrecht Medical Master (SUMMA) te volgen, zodat ik op dit gebied aan ‘cherry picking’ kon doen. En dit was voor mij zo’n kers!

url: http://solr1:8080/solr/knmvd/search?wt=json&q=nims_sm:*12108442 AND (accessibility_s:(P B) )&rows=3&start=0

Actueel

Naar overzicht
Vetinfa@ct
23 april 2014
Nieuwe gevallen van tularemie bij mensen en hazen in Nederland. Recent is een aantal tularemiegevallen bij mensen en hazen vastgesteld. Dit duidt op een mogelijke endemische cyclus van Francisella tularensis in Nederland, waardoor toenemende casuïstiek bij mens en dier mogelijk is.
KNMvD
16 april 2014
De KNMvD heeft onderstaande position paper naar de kamerleden verstuurd om eventuele onduidelijkheden bij voorbaat weg te nemen. Het KNMvD-bestuur had vernomen dat er mogelijk kamervragen gesteld zouden worden aan de staatssecretaris Mw. Dijksma. Hoewel de KNMvD niet op de stoel van de staatssecretaris wil en kan zitten, meende zij hier wel proactief op te moeten reageren in de vorm van deze position paper. Deze geeft weer hoe de Veterinaire Benchmark Indicator (VBI) gezien moet worden en neemt mogelijke onduidelijkheden weg.
Raad voor Dierenaangelegenheden
10 april 2014
RDA adviseert staatsecretaris over hondenbeten. In een onlangs verschenen rapport doet de Raad voor Dierenaangelegenheden aanbevelingen om bijtincidenten met honden beter dan nu te voorkómen en om het huidige beleid als reactie op bijtincidenten consistenter, effectiever en kostenefficiënter te maken.


Dossier updates

url: http://solr1:8080/solr/knmvd/search?wt=json&q=(nims_path_sm:12108692) AND (accessibility_s:(P B) )&rows=6&start=0&sort=lastupdateddate_dt%20desc
Dossier UDD
Vanaf 1 maart 2014 zijn alle antibiotica UDD (uitsluitend door dierenarts) en gelden er strengere voorwaarden voor het gebruik.
Dossier Verzekeringen
De KNMvD vindt het belangrijk dat dierenartsen goed verzekerd zijn. Om haar leden daarbij te helpen, zijn er bijvoorbeeld een viertal mantelcontracten afgesloten, onder andere voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering en ziektekostenverzekering. Verder is er een pensioenfonds voor dierenartsen. De KNMvD houdt haar leden op de hoogte van ontwikkelingen wat betreft de verzekeringen.
Dossier Antibiotica
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft uitspraak gedaan na een onderzoek naar de zogenoemde één-op-één contracten tussen dierenarts en veehouder. LTO Nederland is verheugd, want de ACM ziet geen nadelen voor vrije concurrentie.
Dossier Antibiotica
De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), beroepsvereniging van dierenartsen in Nederland, maakte 4 november 2013 de eerste richtlijnen voor de Nederlandse dierenartsen openbaar.

Terug naar menu