nieuws

Dieren in het asiel

Algemeen directeur van de Dierenbescherming: dierenartsen treft geen blaam


PE-Veterinair

Direct naar PE-Veterinair

Persoonlijk overzicht van erkende bij- en nascholingsactiviteiten.

CURSUSAANBIEDER 
Klik hier voor uw inloggegevens.

DIERENARTS
Z login-account WEL gekoppeld aan KNMvD? Log hiermee ook in bij PE-Veterinair. Klik hier: direct inloggen PE-Veterinair. 

Z login-account NIET gekoppeld aan KNMvD? Klik hier: naar aanvraagformulier. U ontvangt een e-mail om met uw bestaande Z login toegang te krijgen tot PE-Veterinair of om eerst een Z login-account aan te maken.

> Direct inloggen PE-Veterinair met Z login

Voordelen voor leden

  • Belangenbehartiging
  • Brancheontwikkeling
  • Individueel advies
  • Korting op verzekeringen
  • Hulp bij werk zoeken

Uit het veld

Naar overzicht
Erik Gostelie

Nieuwe voorzitter GGG

Op vrijdag de vijftiende april 2016 werd ik tijdens de Algemene ledenvergadering van de Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren met enthousiasme geïnaugureerd als nieuwe voorzitter van de GGG. Dit alles vond plaats tijdens de VJD in de nieuwe locatie de Fokker Terminal te Den Haag. Een beter moment had ik mij niet kunnen voorstellen.

Actueel

Naar overzicht
Rijksoverheid
24 juni 2016
De Nederlandse varkenshouderij moet de komende jaren structureel hervormen. Duurzamer en meer vraaggericht produceren is noodzakelijk
23 juni 2016
SDa rapport belangrijk voor vervolgbeleid voor zorgvuldig antibioticumgebruik in de dierhouderij
21 juni 2016
De KNMvD mag haar leden een nieuwe ledenservice bieden door samenwerking met de World Veterinary Association en de World Continuing Education Alliance.

Sponsors

141125_royal_canin_logo.jpg

 

 


Dossier updates

Dossier Cliëntinformatie
In dit dossier vindt u downloads van de Commissie Cliëntinformatie van de KNMvD
Dossier Aanbevolen onderzoeken
In dit dossier vindt u lopende onderzoeken waaraan u een bijdrage kunt leveren.
Dossier Meldcode dierenmishandeling
De meldcode helpt dierenartsen met het signaleren van dierenmishandeling.
Dossier Antibiotica
De Europese koepelorganisatie FVE heeft een persbericht uitgebracht over EU-voorstellen om antibioticaresistentie te bestrijden
Dossier Dieren op reis
Hier vindt u vragen en antwoorden over het dierenpaspoort dat geldt vanaf 29 december 2014.
Dossier Röntgen
In dit dossier alle informatie over röntgen.

Terug naar menu