Persbericht: huisdieren vaccineren van levensbelang

Vandaag start een grootschalige campage om de vaccinatiegraad van honden, katten en konijnen in Nederland te verhogen. Voor dit doel werkt de KNMvD samen met de Dierenbescherming en Stichting Zwerfkatten Nederland. De campagne sluit aan op een belangrijk speerpunt  van Cluster Gezelschapsdieren uit ons strategisch beleidsplan 2021-2025: preventie van infectieziekten.

Leden van Cluster Gezelschapsdieren ontvangen vandaag een nieuwsbrief met nadere toelichting en online tools om de campagne tot een doorslaand succes te maken. Begin juni ontvangen alle GD-praktijken die bij de KNMvD bekend zijn een fysieke toolkit met communicatiemiddelen voor in de praktijk.

Samen staan we sterk om meer bewustzijn en bereidheid  te creëren bij eigenaren om hun dier te laten vaccineren. Samen gaan we voor diergezondheid, volksgezondheid en dierenwelzijn!

Persbericht: huisdieren vaccineren van levensbelang

27 mei 2021

Nu er in coronatijd meer huisdieren zijn aangeschaft, doen we een dringend beroep op de eigenaren om ook te zorgen voor een adequate vaccinatie van het huisdier. Uit onderzoek blijkt dat de vaccinatiegraad onder dieren onder normale omstandigheden al erg laag is, waardoor aannemelijk is dat ook nu grote aantallen huisdieren niet op tijd worden gevaccineerd. Dit kan leiden tot ellende voor dier en mens, maar ook voor de asielen die gedumpte- en gevonden dieren opvangen én vaccineren.

Op 27 mei starten we daarom in samenwerking met de Dierenbescherming en Stichting Zwerfkatten Nederland een bewustwordingscampagne. Onder ruim 1.500 dierenartspraktijken verspreiden we informatie over de noodzaak van vaccinatie zodat huisdiereigenaren het belang ervan inzien en besmettelijke ziekten onder huisdieren geen kans krijgen. Ook via onze sociale media (Facebook, Twitter) besteden we uitvoerig aandacht aan de vreselijke gevolgen die het niet vaccineren van huisdieren kan hebben.

Vaccinatiegraad ver beneden peil

De Dierenbescherming heeft een landelijk onderzoek laten uitvoeren onder 1000 huisdiereigenaren. Hieruit blijkt dat bijna 80% van de eigenaren pas naar de dierenarts gaat als het dier al ziek is. Als reden voor het niet laten vaccineren geeft 37% aan dat het dier nooit ziek is, nog eens 35% geeft aan dat het dier niet buitenkomt. Dit kan verklaren waarom de vaccinatiegraad onder honden op 55% ligt en voor katten op 25%. Bij konijnen blijkt dat slechts 16% gevaccineerd is. Dat is natuurlijk ver beneden peil. In asieldierenbeschermingscentra worden jaarlijks meer dan 10.000 dieren gevaccineerd om daarmee te voorkomen dat er besmettelijke virusuitbraken plaatsvinden.

Onnodig dierenleed

Uit het onderzoek blijkt ook dat 25% van de huisdiereigenaren, die hun dier niet laten inenten, tegen de kosten aanhikt. Ook weten veel eigenaren niet wat er voor ernstig dierenleed, soms met een dodelijke afloop, bij kan komen kijken wanneer ze hun huisdier niet laten vaccineren.

Help jij een dier zonder baasje met een vaccinatie?

De Dierenbescherming  en Stichting Zwerfkatten Nederland vaccineren jaarlijks 10.500 asieldieren en 1.200 zwerfkatten. Hiermee wordt voorkomen  dat de dieren door ziekte een pijnlijke dood tegemoet gaan. De kosten hiervoor lopen op tot ruim €600.000. Iedereen kan met een ‘Tikkie voor een prikkie’ helpen om asieldieren te vaccineren. Vanaf juni is het in de dierenartsenpraktijken mogelijk om een dier zonder baasje te beschermen met een Tikkie voor een prikkie!

 

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen