Hulp van coach voor acceptabel antibioticagebruik varkenshouderij

De afgelopen 10 jaar heeft de sector hard gewerkt om het antibioticumgebruik omlaag te brengen. Inmiddels is het gebruik al 60% afgenomen. Helaas lukt het nog niet iedereen om het antibioticagebruik voldoende te verlagen.

Dat kan verschillende oorzaken hebben. Om deze varkenshouders te ondersteunen in het verlagen van de dierdagdosering, biedt ZLTO sinds 2019 een landelijk coachingstraject aan genaamd Optimaliseren Diergezondheid Varkenshouderij.

Dit traject is opgezet vanuit de Task Force ABRES waarin deelnemen: POV, LTO en dierenartsen (KNMvD en CPD). In dit traject worden bedrijven begeleid door een ondernemerscoach. De inhoudelijke expertise komt van de ondernemers en hun erfbetreders (dierenarts en voeradviseur). De ondernemerscoach bewaakt het proces en gaat aan de slag met het versterken van de onderlinge samenwerking. De coach zal zich in principe niet met de inhoud bemoeien, maar zal het proces spiegelen, begeleiden en ervoor zorgen dat u als team optimaal functioneert.

Samenwerken aan één doel

Gezamenlijk wordt gewerkt aan een plan van aanpak op het gebied van diergezondheidsmanagement met uiteindelijk als doel het antibioticagebruik te verlagen tot onder het actieniveau. In de praktijk betekent dit begeleiding door een ondernemerscoach gedurende 2 jaar, die gemiddeld 5 keer aansluit bij een gezamenlijk overleg met de dierenarts en voeradviseur.

Inmiddels zijn 43 varkenshouderijbedrijven gestart met het traject. De eerste resultaten zijn veelbelovend en meerdere bedrijven zitten binnen een jaar al onder de actiewaarden qua antibioticagebruik. Hierbij zit de winst met name in de goede samenwerking tussen de veehouder, dierenarts en voeradviseur, het maken van een gezamenlijk plan en het maken van duidelijke afspraken.

Lees ook de antibioticabrief aan varkenshouders  namens POV, LTO, KNMvD en CPD.

Bron: LTO Noord

 

 

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen