Naar aanleiding van de uitbraak van Vogelgriep (AI) eind 2017 en begin 2018 is er door AVINED, het ministerie en de NVWA gekeken naar een aangepast bezoekersprotocol om de risico’s op besmetting door wilde watervogels van pluimveebedrijven te verminderen.

In de Regeling preventie vogelgriep 2017  artikel 3 staat de verwijzing naar het bezoekersprotocol. Er is een vereenvoudigd principe  schone weg – vuile weg opgenomen en naast de bestaande doucheverplichting is bij ontbreken van een douche een omkleedprotocol opgenomen. Er volgt nog een communicatietraject vanuit. Het protocol sluit nu ook beter aan bij de eisen die in IKB gelden. Gebruik dit nieuwe protocol consequent. Preventie van ziekte insleep, waaronder vogelgriep, scheelt veel in onnodig dierenleed en de sector aanzienlijk in de diergezondheidskosten.

Download het aangepaste protocol of kijk op de NVWA site.