Invloed van (veranderende) natuur op gehouden dieren

Uitslag van enquete

De wolf is al een tijdje volop in het nieuws. De een vindt het geweldig dat hij zijn gezicht weer in Nederland laat zien, de ander maakt zich toch wel zorgen. Dit onderwerp is, samen met andere veranderingen in de natuur en de impact daarvan op gehouden dieren, voorgelegd aan dierenartsen.

Wat vind je als dierenarts hier nou van?

We hebben dit gevraagd aan de praktiserende dierenartsen, welke lid zijn van het cluster Landbouwhuisdieren en dan vooral gericht op de thema’s in het werkveld van de dierenarts, namelijk: dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid. Landbouwhuisdierenartsen zien met name een gevaar op het gebied van dierwelzijn (60%), waarbij vooral het jagen op kleine herkauwers wordt gezien als het grootste gevaar. Zowel fysieke schade aan kleine herkauwers alsook stress door opgejaagd worden, speelt hierbij een rol.

Ook werd gevraagd naar de gevaren van de uitbreiding van de wilde zwijnen populatie (gericht op diezelfde thema’s: diergezondheid, dierwelzijn, voedselveiligheid en volksgezondheid). De meeste van de bevraagde landbouwhuisdierenartsen (87%) zien hier het gevaar in de schade die kan ontstaan door een uitbraak van besmettelijke ziekten. Een klein deel geeft aan dat schade die ontstaat aan auto’s na aanrijdingen of door het omwroeten van natuurgebieden zeker ook mee moet tellen. (10%)

Bij de vraag of er nog andere uitingen van natuur te bedenken zijn die belangrijk zijn met betrekking tot gehouden dieren, kwam een veelzijdigheid aan antwoorden naar boven.  Een aantal vaker genoemde verschijnselen zijn het veranderende klimaat, al dan niet gekoppeld met het ontstaan van stilstaand water / moerassen die het mogelijk maken voor allerlei muggen om te overleven en zodoende diverse ziekten over te brengen.

Over de rollen van de KNMvD in deze problematiek zijn de bevraagde landbouwhuisdierenartsen verdeeld. Met betrekking tot de rol richting de overheid vindt ongeveer de helft, dat de KNMvD als vaste gesprekspartner dient op te treden, volgens de andere helft als adviseur. Diezelfde verdeling geldt ook voor de rol richting de welzijnsorganisaties. Richting de maatschappij is er wel weer meer overeenstemming, 60% vindt dat de KNMvD hier als adviseur dient op te treden. Zowel gevraagd als ongevraagd.

De uitslagen van deze enquête zullen worden meegenomen in het nieuwe jaarplan.

De KNMvD bedankt de landbouwhuisdierenartsen voor deelname aan de enquête.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen