In één oogopslag helderheid over alle geregistreerde honden in Nederland

De KNMvD krijgt regelmatig vragen over de nieuwe I&R-regelgeving. Als dierenarts moet je straks chip- en paspoortnummers registreren in ‘het I&R systeem’. De meest gestelde vraag vanuit dierenartsen is: “Om welk systeem gaat het dan?”.

Je doet deze registraties straks bij 1 van de 10 aangewezen databanken (ADB). Alle informatie zal vanuit de ADB uiteindelijk worden doorgezet richting één centrale databank van de overheid. Daar hoef je als dierenarts niets voor te doen. Je kunt je voorstellen dat het op die manier mogelijk gaat worden om in één oogopslag helderheid te krijgen over alle geregistreerde honden in Nederland.

Terugblik

Op 4 november vond er een overleg plaats over I&R hond met de overheid en de databanken. De KNMvD was hier ook bij aanwezig.

Afgelopen zomer is er een internetconsultatie geweest en daarvan zijn de resultaten verwerkt in een algemene maatregel van bestuur. Ook gaat de overheid samen met de betrokken partijen verder met de (verdere) invulling van de regeling en de toelichting daarbij. Op 9 december staat daarvoor het volgende overleg gepland.

Communicatieplan

RVO werkt aan een communicatieplan. De KNMvD heeft het signaal gegeven dat dierenartsen straks in de spreekkamer dingen tegen kunnen komen waar niet in is voorzien. En dat het belangrijk is om hier afspraken over te maken. Bijvoorbeeld via de KNMvD, met ook een contactpersoon bij RVO/LNV om snel te kunnen schakelen. Eén lijn trekken en samenwerken is belangrijk. Onze opmerkingen zijn genoteerd en het communicatieplan wordt hierop aangepast.

Ingangsdatum

De ingangsdatum van de nieuwe regelgeving is nog niet definitief. De verwachting is dat de nieuwe wet in (de loop van) 2021 van kracht wordt.

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen