Inschrijving diergeneeskunderegister verplicht voor zowel dierenartsen als paraveterinairen

Volgens de Wet dieren moeten dierenartsen en paraveterinairen zich registreren in het Diergeneeskunderegister als ze werkzaam zijn als diergeneeskundigen. Dit betekent dat het wettelijk verboden is om diergeneeskundige handelingen te verrichten zonder deze registratie. Deze verplichting geldt uiteraard ook voor dierenartsen die zijn afgestudeerd in het buitenland.

Als je in het buitenland bent afgestudeerd en/of hebt gewerkt zijn er een aantal zaken om rekening mee te houden:

  • De behandeltermijn voor afhandeling van een registratieaanvraag met een buitenlands diploma duurt maximaal 20 weken.
  • Certificate of Current Professional Status (CCPS): Het CCPS is een verklaring afkomstig van de bevoegde autoriteit van het desbetreffende land/de landen met betrekking tot jouw diergeneeskundige bevoegdheid en (voormalige) registratie. Je hebt een CCPS nodig van het land dat jouw diploma heeft afgegeven én uit het land/de landen waar je werkzaam bent geweest na je afstuderen. Voor meer informatie over de inhoud en voorwaarden van het CCPS zie onderstaande link: https://www.diergeneeskunderegister.nl/registreer/certificate-of-current-professional-status

Via www.diergeneeskunderegister.nl kun je nagaan of jouw inschrijving (goed) geregeld is.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen