Intensiveringsplan preventie vogelgriep: voorstel meldplicht positieve HPAI uitslagen

De ministers van LNV en VWS hebben, mede namens de minister voor Natuur en Stikstof, het intensiveringsplan preventie vogelgriep aan de Tweede Kamer aangeboden. Het plan bevat uiteenlopende maatregelen ten behoeve van de volksgezondheid, wilde fauna en gehouden dieren.

Meldplicht positieve HPAI uitslagen

Om goed zicht te houden op de ontwikkeling van het vogelgriepvirus bij zoogdieren is het voorstel om op korte termijn een meldplicht voor positieve laboratoriumuitslagen bij in het wild levende en gehouden zoogdieren in te stellen. Door deze meldplicht zijn besmettingen met vogelgriep onder zoogdieren beter te monitoren. En ontstaat een beter beeld van welke zoogdieren besmet zijn en waar in Nederland deze besmettingen plaatsvinden. Deze meldplicht geldt voor onderzoeksinstellingen, dierenartsen en (tijdelijke) houders. Zij worden middels een wijziging van de Regeling diergezondheid verplicht om positieve uitslagen van onderzoeken naar besmetting van in het wild levende zoogdieren met vogelgriep te melden aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Meer informatie

Bekijk de Kamerbrief en het intensiveringsplan op rijksoverheid.nl.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen