Intensiveringsplan preventie vogelgriep. Wat betekent dit voor dierenartsen?

Minister Adema (LNV) en minister Kuipers (VWS) hebben vorige maand de Tweede Kamer geïnformeerd over de intensivering van de aanpak van vogelgriep. De doelstellingen van het intensiveringsplan zijn:

  • Humaan: verkleinen van de kans dat een variant van vogelgriep ontstaat die makkelijker overgaat op mensen en/of leidt tot verspreiding tussen mensen door inzet op preventie en voorlichting, zorgen voor een vroege signalering en tijdige respons. Daarnaast beter voorbereid zijn op verschillende scenario’s van dreiging voor de volksgezondheid door verbetering van bestaande richtlijnen en draaiboeken
  • Wilde dieren: regelen van adequate omgang met zieke dieren in het wild en het opruimen van dode wilde vogels, versterken van de monitoring onder in het wild levende dieren en verkennen van mogelijkheden om ernstige gevolgen van uitbraken bij in het wild levende dieren (bijvoorbeeld in broedkolonies) te verkleinen
  • Gehouden dieren: maatregelen om de kans op en gevolgen van uitbraken bij gehouden pluimvee en relevante andere gehouden dieren te verkleinen, bijvoorbeeld het zo snel mogelijk op verantwoorde wijze vaccineren van pluimvee tegen vogelgriep
Wat betekent dit voor dierenartsen?

In deze infographic van het Ministerie van LNV lees je over wat het intensiveringsplan betekent voor het werk van de dierenarts op het gebied van:

  • Verplicht bioveiligheidsplan voor pluimveebedrijven
  • Vaccinatie pluimvee
  • Voorzorgsmaatregelen dierenartsen
  • Basismonitoring varken
  • Meldplicht HPAI bij zoogdieren
Meer informatie over het intensiveringsplan

Lees het volledige intensiveringsplan op tweedekamer.nl.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen