Interactieve leiderschapscursus voor geborgde vleeskalverendierenartsen

De functie en het functioneren van de dierenarts staan regelmatig ter discussie. Kijk eens naar de conclusies uit de KSF-onderzoeken, de reacties van de SDa en de opmerking in het rapport  ‘Zoönosen in het vizier’: allen leggen al dan niet terecht de bal bij de dierenarts. Bij u en bij ons dus!

In het kader van deze uiterst actuele ontwikkelingen organiseert Oculus insights op verzoek van het CvB Vleeskalverendierenarts (Stichting Geborgde Dierenarts) de cursus ‘leiderschap in diergezondheid, volksgezondheid en praktijkvoering voor de vleeskalverendierenarts’. Deze cursus is het vervolg op de verplichte cursus BGP van 5 jaar geleden.

Aan u de kans om uw onafhankelijke positie als vertrouwd adviseur in te nemen en uw kracht als veterinair expert te laten zien! Want door (effectief) leiderschap te tonen in de driehoek kalverhouder-vertegenwoordiger-dierenarts bent u beter in staat om verantwoordelijkheden duidelijker te stellen, op constructieve wijze de vinger op de zere plek te leggen en uw adviezen zodanig over te brengen dat deze gretig worden ‘gevroten’.

De interactieve leiderschapscursus is voor groepen van maximaal 15 deelnemers. U kunt op verschillende (praktijk)locaties in Nederland deelnemen.

U kunt zich hier inschrijven.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joop Loomans: 0653641514, jloomans@oculusinsights.net of met Eric van der Velden: 0624546823,  e.vandervelden@dapthewi.nl.

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen