Internationale erkenning Nederlands antibioticabeleid

Nederland kan internationaal dienen als schoolvoorbeeld in het verder terugdringen van het antibioticagebruik in de veehouderij. Dat is de conclusie van de FVO na een vergelijkend onderzoek hoe verschillende landen het vraagstuk zien en aanpakken. De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) maakte dit vrijdag 10 maart 2017 in een persbericht bekend.

COV-voorzitter Jos Goebbels is zeer te spreken over de bevindingen van de FVO en de erkenning dat Nederland zich (ook) op dit vlak internationaal goed weet te onderscheiden. „De hoogste veterinaire dienst van de EU heeft in het najaar gekeken naar de aanpak van het antibioticavraagstuk in de diverse EU-lidstaten. En met name naar de manier waarop de veebedrijven en hun dierenartsen het in de praktijk hebben opgepakt”, vertelt Goebbels.

„De veehouderijsectoren hebben met gerichte sectorplannen destijds het initiatief genomen en de Nederlandse overheid heeft dat opgepakt. Zo heeft ons land resultaat geboekt en zich in goede zin weten te onderscheiden. Het is echt op z’n plaats om van de FVO nu de erkenning te krijgen, dat de aanpak in onze veehouderijketens succesvol is en als ‘Good Practice’ kan dienen om de andere lidstaten verder vooruit te kunnen helpen.”

58,4 procent reductie

De FVO rapporteert, dat Nederland tussen 2009 en 2015 een significante reductie van 58,4 procent heeft weten te realiseren in het antibioticagebruik in de veehouderij. De FVO schrijft het succes toe aan de publiek-private samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en stakeholders, aan het onafhankelijk en intensief monitoren van de voortgang in de bedrijfstakken en aan de transparantie over zowel de behaalde resultaten als over resterende knelpunten per sector.

De onderzoekers prijzen Nederland er verder in, dat alle partijen zich zeer bewust zijn van het belang van het blijven bevorderen van een goede diergezondheid en bereid zijn om samen de schouders te zetten onder de restrictieve Nederlandse antibiotica aanpak.

Verder terugdringen antibioticagebruik

COV voorzitter Goebbels onderschrijft deze analyse. Hij benadrukt daarbij, dat het verder terugdringen van het antibioticagebruik geen doel op zich is, maar dat het bedoeld is voor het helpen tegengaan van de resistentievorming. Zo is het ook neergelegd in de Toekomstvisie van de COV, waarin de vleesbranche zich met dat doel heeft uitgesproken voor antibioticavrije veehouderijketens.

Verdere antibioticareductie is volgens Goebbels overigens zeker niet alleen een opgave voor de eigen bedrijfstakken, maar ook voor de humane gezondheidszorg, zoals de FVO in de ‘One Health’ benadering terecht ook aangeeft.

Het complete rapport is te vinden op www.cov.nl

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen