Inzet 2e keuze mastitis injectoren

De NVWA heeft ons gevraagd om onderstaand bericht bij onze achterban onder de aandacht te brengen. Doel hiervan is om op basis van constateringen in het veld zoveel mogelijk ‘aan de voorkant’ bij te (kunnen) sturen in plaats van achteraf te moeten sanctioneren.

Hoewel 1e keuze middelen in principe de voorkeur hebben, kunnen veehouders voor mastitis ook 2e keuze middelen inzetten volgens de aanwijzingen van de dierenarts in het bedrijfsbehandelplan. Het regelmatig uitvoeren van bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidsbepalingen zijn daarbij belangrijke instrumenten. Met deze onderzoeken wordt een bedrijfshistorie opgebouwd waarmee een dierenarts het voorschrijven van 2e keuze middelen kan verantwoorden. Dit is ook van belang bij eventuele controles van de NVWA. Het zonder veterinaire onderbouwing inzetten van 2e keuze middelen voor mastitis op melkveebedrijven is geen goede veterinaire praktijk.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen