I&R geiten per 1 november aangescherpt

De termijn voor het melden van geboortes van geitenlammeren in het kader van het I&R-systeem wordt per 1 november aangescherpt naar zeven kalenderdagen. Het geslacht en de exacte geboortedatum moeten worden geregistreerd. De geitenhouder wordt ook verplicht om doodgeboortes te melden.

Tot nu toe moesten geiten worden geregistreerd voor de leeftijd van 6 maanden of wanneer ze het bedrijf verlaten. Minister Carola Schouten van LNV stelt dat dit haar onvoldoende informatie geeft om tot een goede registratie van de lammerensterfte in de eerste 6 maanden te komen. Ze heeft de zorg voor jonge dieren als een van haar speerpunten in het dierenwelzijnsbeleid.

De aanscherping leidt tot een beter inzicht in de sterfte onder geitenlammeren. Hierdoor kan de melkgeitensector op een effectievere manier uitvoering te geven aan de borging van het dierenwelzijn. Dat is in lijn met Schoutens Plan van aanpak welzijn geitenbokjes.

Vragen vanuit de maatschappij

Voorzitter Jos Tolboom van de LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij staat achter de aanscherping. ‘Vanuit de maatschappij zijn er veel vragen over hoe het gaat met de gezondheid en het welzijn van de lammeren. Zolang we als sector geen goede registratie hebben, hebben we geen antwoord op die vragen.’

Incidenten komen in het nieuws, maar het totale plaatje is niet in beeld, stelt Tolboom. ‘Met het plan van aanpak willen we het welzijn van alle lammeren monitoren. Hiervoor hebben we goede getallen nodig.’

De LTO-vakgroepvoorzitter schat dat een kwart van de geitenhouders nu al direct geboorten doorgeeft. Hij weet dat dit lastiger is voor kleine bedrijven zonder administratieprogramma en personeel. ‘Zij moeten vaak inloggen, de nummers in de oren doen en vervolgens de gegevens handmatig doorgeven. Lastig in een al drukke lammertijd. Zij kiezen er daarom nu nog vaak voor om na de aflammerperiode alles te nummeren en alsnog te melden.’

Bron: Nieuwe Oogst

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen