Keek op de KNMvD-week

De KNMvD is de vereniging van en voor alle dierenartsen. Dé dierenarts bestaat niet, de werkzaamheden en dus de belangen van al die verschillende dierenartsen zijn zeer gevarieerd. Net als de werkzaamheden bij de KNMvD. Wat gebeurt er allemaal binnen die KNMvD? Elke week kiezen wij twee dingen uit de vele activiteiten die plaatsvinden in de “keuken” van uw beroepsorganisatie.

Week 12-2024:


Meerdere vertegenwoordigers van de KNMvD waren deze week aanwezig op Vetlink. Dit is een veterinaire beurs voor diergeneeskunde studenten op de faculteit Diergeneeskunde, georganiseerd door DSK. Tijdens dit evenement kunnen de studenten zich oriënteren op de mogelijkheden in de master en in het veterinaire werkveld. Dit jaar was het thema “carrière switch”. Zowel voorzitter van het KNMvD-hoofdbestuur Sophie Deleu als voorzitter van het cluster DIMEO Merel Nieuwenhuijzen hielden een lezing. Beleidsmedewerker Hannah den Boeft en communicatieadviseur Julia Hamel ontvingen vele geïnteresseerde studenten bij de KNMvD-stand. Zij vertelden over wat de KNMvD allemaal doet en organiseert, ook/juist voor studenten en net-afgestudeerde dierenartsen. De goed georganiseerde dag leverde een mooi aantal inschrijvingen op en was mede daardoor zeer geslaagd te noemen.

Week 12-2024:

Beleidsmedewerkers Joost van Herten en Hannah den Boeft hadden deze week overleg met het ministerie van LNV. Tijdens dit maandelijkse overleg komen allerlei uiteenlopende onderwerpen aan de orde die van belang zijn voor onze beroepsgroep. Deze keer werd er onder meer gesproken over wat er gedaan kan worden aan personen die onbevoegd diergeneeskundige handelingen verrichten. De KNMvD vindt het bijvoorbeeld zorgwekkend dat, terwijl dierenfysiotherapeuten een dier alleen op doorverwijzing van een dierenarts mogen behandelen, dit voor osteopaten niet geldt. Terwijl dierenfysiotherapeut een beschermd beroep is met een erkende opleiding, maar iedereen zich zomaar osteopaat mag noemen. In datzelfde kader kwam de drachtigheidsdiagnostiek bij paarden ter sprake, echo’s daarvoor worden nu vaak door niet-dierenartsen uitgevoerd, mag dat wel?
Een ander, zeer actueel, onderwerp is het keuren van brachycefale honden voor de fokkerij. De KNMvD ving geluiden op dat sommige praktijken hier moeite mee hebben uit angst dat zij een foute beoordeling geven. Met mogelijk een boete van de NVWA als er onterecht een dier wordt goedgekeurd. En/of met het risico dat de publieke opinie zich tegen je keert, omdat je als  dierenarts het fokken met een kortsnuit mogelijk maakt. Heb jij hier ook mee te maken, of heb je er vragen over? Neem dan contact op met Hannah den Boeft (h.den.boeft@knmvd.nl).

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen