“Kies voor een landelijke chipplicht voor katten!”

Het college van B&W van Amsterdam stopt met de pilot voor een chipplicht voor katten in de gemeente. Binnen de gemeente is het niet mogelijk deze chipplicht juridisch te regelen. Dit moet op landelijk niveau vastgelegd worden en dat gebeurt nog niet. De gemeenteraad van Amsterdam is ter voorbereiding op de commissievergadering van komende woensdag hiervan op de hoogte gesteld. Dierenwelzijnsorganisaties en dierenartsen pleiten wederom voor een landelijke chipplicht voor katten: “Het is de hoogste tijd!”

Stichting Zwerfkatten Nederland, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, Amivedi, de Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties en Stichting DierenLot roepen al jaren dat een oplossing op gemeentelijk niveau niet haalbaar is. De juridische grondslag ontbreekt, daarnaast houden katten zich niet aan gemeentegrenzen.

“Nu belanden nog veel katten onnodig in het asiel en vindt slechts 29% van niet-gechipte zoek geraakte katten hun baasje terug. Als je dit percentage afzet tegenover het aantal zoekgeraakte honden waarvoor wél een landelijke chipplicht geldt (94%), zouden we met een landelijke chipplicht tienduizenden zwerfkatten kunnen herenigen met hun baasje. Veel landen om ons heen hebben al zo’n landelijke chipplicht, dus waar wachten we op?”

Katten die op straat moeten overleven hebben het vaak zwaar. Ze lijden honger, worden ziek of raken gewond. Dierenartsen krijgen katten op hun behandeltafel zonder eigenaar, waarbij ze niet weten wat ze kunnen en mogen doen. De niet gesteriliseerde poezen krijgen bovendien twee of drie kittennesten per jaar, wat een zwerfkattenprobleem in de hand werkt. Een landelijke chipplicht helpt het zwerfkattenprobleem diervriendelijk op te lossen.

De motie voor een gemeentelijke chipplicht pilot voor katten werd al in 2018 aangenomen in de Tweede Kamer. In februari 2021 heeft het ministerie van LNV de pilot geïnitieerd, waar o.a. de gemeente Amsterdam aan heeft deelgenomen. Nu deze stopt, verzoeken de dierenwelzijnsorganisaties en dierenartsen de minister dringend te onderzoeken hoe we een landelijke chipplicht kunnen invoeren.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen