Benoemingen en verkiezingen 2021

Benoemingen

Tijdens de vergadering van de Raad van Afgevaardigden (RvA) op 8 december is Rutger Jansen benoemd als lid van de RvA namens cluster Landbouwhuisdieren.

Guido van Heeswijk is benoemd tot lid van de Ereraad naar aanleiding van het rooster van aftreden van de leden Saskia Nab en Nicole Mastenbroek. Voor de tweede vacature zoeken we nog steeds een kandidaat. Iets voor jou?

Theo Lam is herbenoemd als lid van de Ereraad. De RvA heeft het zittende ereraadslid Teus Kreuger benoemd als vice-voorzitter van de Ereraad (als gevolg van het rooster van aftreden).

Verkiezingen 2021

In maart 2021 vinden de jaarlijkse verkiezingen weer plaats. Volg de berichtgeving op onze site en in het TvD. Spreekt één van de onderstaande vacatures je aan?

  • Penningmeester;
  • Clustervoorzitter Landbouwhuisdieren (door tussentijds aftreden John Vonk);
  • Clusterbestuurslid Landbouwhuisdieren (niet ingevuld in 2020);
  • RvA-lid Landbouwhuisdieren (Vinod Shankar is in 2021 niet herkiesbaar);
  • Clusterbestuurslid Paard (Fenna Westerduin is in 2021 niet herkiesbaar);
  • RvA-lid Gezelschapsdieren (Annemarie Wieman is in 2021 niet herkiesbaar);
  • RvA-lid Gezelschapsdieren (door tussentijds aftreden Tessa Könning);
  • RvA-lid DIMEO (Dick Groothuis is in 2021 niet herkiesbaar).

Laat je belangstelling weten en mail naar l.van.hamersveld@knmvd.nl. Samen staan we sterk!

 

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen