KNMvD en COV bundelen krachten om insleep van AVP via parkeerplaatsen te minimaliseren

Naar aanleiding van de AVP-uitbraken in Europa is in kaart gebracht hoe de insleep van AVP in Nederland voorkomen zou kunnen worden. Het grootste risico wordt toegedicht aan menselijk handelen en transportbewegingen vanuit gebieden die besmet zijn. Met name meegebrachte varkensproducten van besmette varkens kunnen een gevaar vormen wanneer ze worden opgegeten door zwijnen. Met deze reden is in het kader van preventiemaatregelen een overzicht gemaakt van parkeerplaatsen in gebieden met wilde zwijnen, waar veel verkeer uit Oost-Europa gebruik van maakt. Dit zijn de zogenaamde risico parkeerplaatsen. Bij deze parkeerplaatsen heeft Rijkswaterstaat extra maatregelen genomen om te zorgen dat mensen goed geïnformeerd zijn over AVP en om de kans te minimaliseren dat wilde zwijnen in contact komen met meegebrachte (varkens)producten.

Om te waarborgen dat de maatregelen op de parkeerplaatsen goed blijven, is er besloten om op gecoördineerde wijze de parkeerplaatsen te bezoeken en te controleren. Deze actie wordt gezamenlijk (en op vrijwillige basis) uitgevoerd door dierenartsen van de KNMvD en medewerkers van COV-varkensslachterijen. Door een snelle en duidelijke melding van afwijkingen, kunnen er direct maatregelen genomen worden.

Er zijn inmiddels diverse dierenartsen die de risico parkeerplaatsen (zie foto) controleren. Ken jij nog andere parkeerplaatsen die je als risico ziet en wil je een bijdrage leveren? Neem dan contact op  met John Vonk, j.vonk@knmvd.nl, om de auditprotocollen te ontvangen. Samen zijn we sterk in de strijd tegen AVP!

Foto: overzicht van de risico parkeerplaatsen in Nederland

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen