KNMvD geen voorstander van veterinair gebruik röntgenapparatuur in ziekenhuis

Een aantal van onze leden gezelschapsdierenartsen heeft onlangs een brief namens de afdeling Radiologie van het LangeLand Ziekenhuis ontvangen. In deze brief werd hen gevraagd om aan te geven of zij behoefte hebben om met apparatuur in het ziekenhuis radiologisch onderzoek bij gezelschapsdieren uit te voeren.

Onze oud-voorzitter Merel Langelaar heeft mede namens de KNMvD en het Clusterbestuur Gezelschapsdieren contact opgenomen met het LangeLand ziekenhuis om uit te leggen dat dit plan strijdig is met de wet Dieren en risico’s kent voor mens en dier op het gebied van gezondheid en veiligheid. Dit werd onmiddellijk door het ziekenhuis ter harte genomen. Het verzoek om het voornemen te beëindigen om röntgenapparatuur beschikbaar te stellen aan dierenartsen voor veterinair gebruik is inmiddels ingewilligd. Zie dit bericht.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen