Het routinematig couperen van varkensstaarten is zowel in Nederland als in Europa al decennia een belangrijk en weerbarstig dierenwelzijnsvraagstuk. Ondanks alle (internationale) inspanningen voor een verantwoorde transitie naar varkens met lange staarten, vragen dierenbeschermingsorganisaties steeds nadrukkelijker om een algeheel coupeerverbod. Varkensdierenartsen staan intussen voor een moreel dilemma: zolang op een varkensbedrijf het welzijn van varkens met lange staarten niet geborgd kan worden zien zij zich genoodzaakt om een verklaring af te geven waarin staat dat couperen noodzakelijk is.

Tijdens de Nationale Veterinaire Najaarsdag, in november 2017, heeft de Vakgroep Gezondheidszorg Varken (VGV) daarom hun standpunt over het couperen van varkensstaarten overhandigd aan het KNMvD bestuur. Dit standpunt is onderschreven door de Denktank van de VGV en is door het KNMvD bestuur bekrachtigd in de bestuursvergadering van december 2017. De Denktank bestaat uit 9 practici en 3 bestuursleden en richt zich op een lange termijn visie op de varkensgezondheidszorg in Nederland met aandacht voor dierenwelzijn en volksgezondheid.

Benieuwd naar het volledige standpunt van de KNMvD? Download het hieronder.