KNMvD pleit bij NVWA voor meer handhavingscapaciteit op illegale hondenhandel

De meerjarenagenda (2021-2023) van de NVWA beschrijft onder meer trends en ontwikkelingen over diergezondheid en dierenwelzijn en de belangrijkste prioriteiten in het toezicht van de NVWA. De KNMvD is één van de stakeholders die meedenkt over deze onderdelen.

Wat vindt de KNMvD?

  • Binnen de trends en ontwikkelingen die nu en in de komende jaren effect hebben op het toezicht, missen we die van het fokken van dieren op bijvoorbeeld uiterlijke kenmerken. De trend is om steeds uitzonderlijke combinaties te fokken met uiteenlopende extreme kenmerken, die zowel de diergezondheid als het dierwelzijn niet ten goede komen. Dit geldt voor alle diersoorten.
  • De NVWA geeft aan in overleg met het ministerie van LNV een maximum te willen instellen op het aantal te besteden toezichturen met betrekking tot meldingen over dierenwelzijn. Voor de KNMvD is dat volstrekt onwenselijk. Ieder dier heeft recht op een goed welzijn, ongeacht het aantal dieren ofde mate van aantasting van het welzijn. Een maximum aantal toezichturen zou geen doel op zichmoeten zijn. Op het moment dat dierenwelzijn in het gedrang is, is het de taak van de NVWA omhandhavend op te treden.
  • De KNMvD vindt dat fokken nooit ten koste mag gaan van de gezondheid of het welzijn van de ouderdieren en hun nakomelingen. Er moet daarom meer capaciteit worden vrijgemaakt voor het opleiden van inspecteurs, eventueel insamenwerking met de faculteit Diergeneeskunde. Deze inspecteurs kunnen vervolgens handhavenop de genoemde criteria.
  • Ook moet er meer handhavingscapaciteit worden vrijgemaakt voor de beoordeling en opvolging van meldingen door dierenartsen en consumenten m.b.t. illegale hondenhandel. In Nederland is de vraag naar puppy’s erg groot. De zogeheten puppyfabrieken (illegale hondenfokkerijen waar moederhonden aan de lopende band
    zoveel mogelijk pups moeten produceren) zijn een groot risico voor de diergezondheid en het dierenwelzijn.
  • Tot slot zijn we van mening dat er meer handhaving zou moeten zijn op de illegale handel in (dier)geneesmiddelen via internet.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen