Uit de ‘integrale risicoanalyse pluimveevleesketen’ van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) die op 28 maart is uitgebracht blijkt dat de regels omtrent dierenwelzijn en voedselveiligheid onvoldoende worden nageleefd. De NVWA pleit onder andere voor een integrale ketenaanpak en stevige ketenborging en geeft aan daarop gericht te blijven handhaven. De KNMvD onderschrijft deze aanpak en dierenartsen zullen daar gericht in blijven bijdragen.

Zo is er de laatste jaren extra aandacht voor het correct registreren in de IKB-CRA-database en het terugdringen van antibioticagebruik, Nederlandse dierenartsen lopen hierin voorop in Europa. Er is door dierenartsen geadviseerd over het stoppen van het preventief/proactief gebruik van medicijnen anders dan voor de aandoeningen waarvoor ze zijn geregistreerd. KNMvD pluimveedierenartsen zijn positief over de invoer van de verentest: een test op veren, welke antibiotica aantoont en ook zelfs de mate waarin en tijdstip wanneer (begin-midden-eind leven) het middel verstrekt is. Hiermee is betere controle op de relatie voorschrijven en daadwerkelijke verstrekking van antibiotica mogelijk. Een belangrijk aspect dat naast dierengezondheid ook geldt inzake voedselveiligheid.

Dit zijn enkele voorbeelden van vernieuwde of verbeterde aandacht door pluimveedierenartsen. KNMvD-dierenartsen staan voor de naleving van wet- en regelgeving en de aanpak van illegale praktijken. Deze week nog is aandacht gevraagd voor (het aangeven van) illegaal medicijnengebruik. Uiteraard zullen dierenartsen, binnen hun verantwoordelijkheden en mogelijkheden, hun ketenpartners adviseren en bijstaan in de continue aandacht voor verbeterde dierenwelzijn en productiemethoden.

Met de NVWA onderschrijft de KNMvD de noodzaak van een goede naleving van de regels in de pluimveevleesketen om de voedselveiligheid en dierenwelzijn te borgen en het consumentenvertrouwen te behouden.

Voor meer informatie: Diederik Visser, KNMvD persvoorlichting 06-22996097

Lees hier het persbericht van NVWA van 28-03-2018