KNMvD-standpunt over telehealth en telemedicine

KNMvD heeft een standpunt geformuleerd voor het inzetten van nieuwe kansrijke (technologische) ontwikkelingen: telehealth en telemedicine.

Onder telehealth verstaan we het gebruiken en uitwisselen van diergezondheidsinformatie via een digitaal platform. Via een dergelijk platform wisselt een dierenarts bijvoorbeeld informatie uit met een diereigenaar, een dierenarts of een andere gezondheidsprofessional.

Bij telemedicine wordt gebruik gemaakt van een digitaal hulpmiddel, zoals videobellen, om medische informatie uit te wisselen met als doel de diergezondheid te verbeteren. Onder telemedicine vallen onder andere het op afstand uitvoeren van een consult, het stellen van een diagnose of het voorschrijven van diergeneesmiddelen.

Beschreven worden onze uitgangspunten bij de mogelijkheden en beperkingen daarvan, en bijvoorbeeld de relatie met de Wet Dieren.

Voor meer informatie: Joost van Herten, 06-12995344,  j.van.herten@knmvd.nl

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen