KNMvD-standpunt vaccineren tegen vogelgriep

De afgelopen jaren is het aantal uitbraken van vogelgriep (aviaire influenza) op pluimveebedrijven in Europa sterk toegenomen. Nieuwe introducties vanuit wilde vogels vinden gedurende langere periodes in het jaar plaats, waardoor er haast sprake is van een endemische situatie. Deze veranderingen in de epidemiologie van vogelgriep maken dat het beschikbare instrumentarium van bestrijdingsmaatregelen niet meer afdoende is. Strenge bioveiligheidsmaatregelen in combinatie met het langdurig ophokken van pluimvee kunnen niet voorkomen er jaarlijks honderdduizenden dieren op besmette en verdachte bedrijven geruimd moeten worden.

  • In het belang van diergezondheid, dierenwelzijn en volksgezondheid moeten we in Nederland zo snel mogelijk starten met het vaccineren van pluimvee tegen vogelgriep.
  • In Europees verband moeten daarvoor eerst alle belemmeringen geworden weggenomen die de handel in (producten van)  gevaccineerd pluimvee verhinderen.
  • Aanvullend onderzoek is nodig om de effectiviteit van de huidige en toekomstige vogelgriepvaccins te testen in experimentele studies en onder veldsituaties.
  • Naast vaccinatie is het verstandig om aandacht te blijven houden voor meerdere aanvullende maatregelen ter voorkoming van vogelgriepuitbraken.

Voor meer informatie: Joost van Herten, 06-12995344,  j.van.herten@knmvd.nl

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen