KNMvD-visie op het SER-advies duurzame veehouderij

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft de KNMvD uitgenodigd om haar visie te geven op het SER-advies “Versnelling verduurzaming veehouderij” dat in oktober 2016 verschenen is (link). Vice-voorzitter Merel Langelaar schreef eerder naar aanleiding van dit rapport een column.

EZ heeft ons nu uitgenodigd in te gaan op de volgende vragen:
1.Wat is uw eerste reactie n.a.v. het SER-advies ‘Versnelling duurzame veehouderij’? Wat vindt u goed aan het advies, wat minder en wat ontbreekt er volgens uw organisatie?
2.Wat vindt u van het idee om een regisseur duurzame veehouderij aan te stellen? Welk profiel zou deze moeten hebben en welke rol? Heeft u suggesties wie de regisseur zou kunnen zijn?
3.Welke rol ziet u voor uzelf weggelegd bij de verdere uitwerking van het SER-advies?

Als vertegenwoordigers van dierenartsen in Nederland willen wij meedenken over de weg naar een duurzame dierhouderij. Dierenartsen zetten zich dagelijks in voor de volksgezondheid, onder andere door het diagnosticeren, behandelen, voorkomen en rapporteren van zoönosen. Maar ook op andere duurzaamheidsaspecten, zoals dierenwelzijn, kunnen we met de juiste handvatten een bijdrage leveren. Als beroepsgroep stellen wij graag onze expertise op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn en volksgezondheid ter beschikking om de maatschappelijke doelstelling van een duurzame samenleving voor mens en dier te bevorderen.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen