KNMvD wil dat het aantal stalbranden en dierlijke slachtoffers effectief vermindert

Op woensdag 24 maart 2021 is het rapport Stalbranden van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid uitgekomen. Het rapport beschrijft het verloop van het aantal stalbranden in Nederland van 2012 tot 2020 en kijkt daarbij vooral ook naar het aantal stalbranden met dierlijke slachtoffers. In totaal overleden er in die periode zo’n 1,3 miljoen landbouwhuisdieren als gevolg van een stalbrand.

Diverse partijen, waaronder de KNMvD, hebben hun krachten gebundeld in de Werkgroep Actieplan Brandveilige Veestallen  2018-2022. Ondanks de inzet van deze werkgroep is het aantal dieren dat omkomt bij stalbranden toegenomen. Volgens het rapport zijn de keuzes voor maatregelen voornamelijk bedrijfseconomisch van aard en lijkt er bij de betrokken ministeries weinig prioriteit te liggen om preventie van stalbranden via wetgeving te implementeren. Er lijkt sprake van vrijblijvendheid en er mist een stok achter de deur omdat de betrokken partijen geen zeggenschap hebben over elkaar.

Een stalbrand is voor alle betrokkenen een verschrikkelijke gebeurtenis, ook voor dierenartsen die erbij betrokken zijn. De KNMvD wil dan ook dat zowel het aantal stalbranden als het aantal dodelijke dierlijke slachtoffers effectief wordt teruggedrongen. De oplossing ligt volgens de Onderzoeksraad in het aanwijzen van een partij die eindverantwoordelijkheid neemt en bijstuurt waar nodig. Het rapport schetst daar een duidelijke rol voor de overheid. De KNMvD kan zich in dit advies van de Onderzoeksraad vinden en blijft bij het proces betrokken om de rol en stem van de dierenarts hierbij te vertegenwoordigen.

Begin 2019 heeft de KNMvD het protocol Stalbranden en andere calamiteiten / ongelukken met landbouwhuisdieren gepubliceerd. Dit protocol is opgesteld met behulp van de brandweer en ervaringsdeskundige dierenartsen. Het bereidt de dierenarts met praktische handvatten voor op een mogelijke stalbrand.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen