KNMvD zet in op meer internationale samenwerking

Op uitnodiging van onze Bundesverband Praktizierender Tierärtze was een delegatie van de KNMvD begin mei aanwezig op de zogenaamde 4-landen meeting in Frankfurt. Naast de KNMvD waren daar ook de zusterorganisaties uit Denemarken en Frankrijk. Op de agenda stonden een aantal belangrijke ontwikkelingen binnen het beroepsveld. Zo is onder andere gesproken over de toekomst van veterinaire beroepsorganisaties in Europa, ketenvorming, telemedicine en de discussie over stijgende tarieven. Vanuit Nederland was er een presentatie over de blauwtonguitbraak in 2023 en de komende vaccinatiecampagne. Snel werd duidelijk dat de problemen waar dierenartsen en de KNMvD in Nederland tegenaan lopen, erg overeenkomen met de situatie in de ons omringende landen. Alle partijen waren het er dan ook snel over eens dat het verstandig is om een aantal dossiers gezamenlijk op te pakken. De gesprekken daarover worden voortgezet tijdens de komende General Assembly van de Feceration of Veterinarians in Europe die in juni gehouden wordt.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen