Op donderdagmiddag 12 april jl. heeft minister Schouten bekend gemaakt dat met ingang van vrijdag 13 april de landelijke maatregelen tegen de verspreiding van vogelgriep, zoals de ophok- en afschermplicht ingetrokken worden. De specifieke hygiënevoorschriften om stal en erf te mogen betreden blijven wel gelden. Ook het beschermings- en toezichtsgebied rond Kamperveen wordt dan ingetrokken.

Zie hier voor meer informatie