Let op: het gebruik van clenbuturol bij rundvee via de cascade is niet toegestaan!

Er zijn bepaalde diergeneeskundige noodsituaties waarin je als dierenarts middelen met de werkzame stof clenbuterol zou willen toedienen aan rundvee, bijvoorbeeld bij een benauwd kalf.

De NVWA maakte er ons op attent dat dierenartsen in de praktijk soms middelen als Planipart en Ventipulmin voor dergelijke indicaties inzetten.
Wees je er echter van bewust dat het gebruik van deze middelen via de cascaderegeling wettelijk niet is toegestaan!

Clenbuterol is een verboden stof die in principe niet bij runderen mag worden toegepast. De enige uitzondering hierop is het middel Planipart.
Planipart is echter uitsluitend geïndiceerd voor verslapping van de uterusmusculatuur, mede ten behoeve van diergeneeskundige verrichtingen voor, tijdens of na de partus.

In artikel 5.2 lid 9 Besluit diergeneeskundigen wordt een uitzondering gemaakt op de cascaderegeling voor substanties met hormonale werking of thyreostatische werking, of die ß-agonisten bevatten. Deze middelen mogen niet via de cascaderegeling worden toegepast. Wanneer dit wel gebeurt, is er sprake van het toedienen van een verboden stof aan een rund; dat rund zal vervolgens uit de handel moeten worden genomen.

Hoewel het verbod op het gebruik van β-agonisten al lang van kracht is, zijn er helaas nog geen geregistreerde alternatieven die in deze situaties wel ingezet kunnen worden. De KNMvD zal dit knelpunt aankaarten bij het ministerie van LNV, het CBG-MEB en de FIDIN.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen