Maarten Ruys interim inspecteur-generaal NVWA

Maarten Ruys wordt per 1 mei a.s. interim inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Hij zal zich richten op de afronding van het proces van herbezinning en hij zal samen met de medewerkers en managers werken aan verdere verbeteringen in toezicht en handhaving. Het herstel van de relatie met de medezeggenschap en het werken aan vertrouwen zijn daarbij prioriteit. Hiermee maakt Maarten Ruys kwartier voor de IG die na hem hiermee verder kan. De ministerraad heeft kennisgenomen van de benoeming door minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in overeenstemming met minister Van Rijn voor Medische Zorg en Sport.

Drs. M.A. (Maarten) Ruys was de afgelopen periode onder meer interim Voorzitter van de Raad van Bestuur bij de Nederlandse Zorgautoriteit, secretaris bij de gemeente Groningen en interim directeur-generaal bij de Belastingdienst. Eerder was hij in de periode van 2003-2008 secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maarten is op dit moment onder andere voorzitter van de Raad van Toezicht van Avelijn, een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van de Kwadrantgroep, een zorginstelling voor ouderen. Hij studeerde economische en sociale geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Maarten Ruys: “Het is een bijzonder moment om als interim IG bij de NVWA te starten. Ik hoop dat ik op korte termijn, met gepaste afstand, veel medewerkers, managers en externe relaties persoonlijk kan ontmoeten. De organisatie verdient veel waardering dat zij de afgelopen periode in het kader van de herbezinning zichzelf zo indringend een spiegel heeft voorgehouden. Het is belangrijk om die uitkomsten nu om te zetten in concrete verbeteringen. Ik ben zeer gemotiveerd om hier samen met alle medewerkers verder invulling aan te geven.

Bron: Ministerie van LNV

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen