Master landbouwhuisdieren open voor studenten Animal Sciences

Vanaf collegejaar 2021-2022 is het mogelijk voor studenten Animal Sciences van Wageningen University & Research toegelaten te worden tot de master Gezondheidszorg landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid. Tot vorig jaar waren uitsluitend studenten met een bachelordiploma Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht toelaatbaar.

Dierenartsen

Afgelopen jaar kwam daar al verandering in door de master open te stellen voor internationale studenten Diergeneeskunde. Lees hier het testimonial van student Malte. De reden is dat er vanuit de markt een sterke behoefte is aan dierenartsen opgeleid in de richting van landbouwhuisdieren en daarnaast wordt kwaliteitsverbetering van het onderwijs mogelijk door een diverse instroom van studenten.

Basics in veterinary medicine minor

Studenten Animal Sciences uit Wageningen komen in aanmerking voor toelating als zij naast het bachelordiploma Animal Sciences de minor ‘Basics in veterinary medicine’ van de faculteit Diergeneeskunde succesvol afronden. De minor is een samenhangend pakket van vier cursussen van gelijke omvang en start begin februari 2021. Op dit moment wordt er hard gewerkt om deze minor inhoudelijk vorm te geven. Daarnaast gelden nog enkele andere voorwaarden.

Landbouwhuisdieren

De master Gezondheidszorg landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid focust op de preventieve gezondheidszorg van landbouwhuisdieren (herkauwers, varkens en pluimvee). Je leert hoe je veehouders kan helpen hun bedrijf zo in te richten dat dieren gezond blijven en er zo min mogelijk gezondheidsproblemen ontstaan. Je adviseert het bedrijf op het gebied van:

  • diergezondheid
  • dierenwelzijn en
  • volksgezondheid

Dit masterprogramma valt onder de masteropleiding Diergeneeskunde, je wordt opgeleid tot algemeen bevoegd dierenarts. Jaarlijks biedt het programma ruimte aan 72 studenten. De afgelopen jaren was er meer dan voldoende plaats voor Utrechtse studenten Diergeneeskunde.

Meer weten?

Heb je vragen?

Neem contact op met Ruurd Jorritsma, projectleider, e-mail: r.jorritsma@uu.nl

De minor Basics in veterinary medicine is uitsluitend toegankelijk voor studenten Animal Sciences van Wageningen University & Research met de major Animal Management and Care of Biological Functioning of Animals.

Bron: UU

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen